LOT uhonorowany certyfikatem „Partner dla klimatu” za zakup jednostek dwutlenku węgla

PLL LOT S.A. zakupiły od Lasów Państwowych ponad 7,7 tys. jednostek dwutlenku węgla. To największe zaangażowanie spośród wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Zwycięzcy aukcji zostali uhonorowani certyfikatem „Partner dla klimatu”, który wręczono 9 października podczas uroczystego otwarcia Targów Ochrony Środowiska POL-ECO System w Poznaniu.
11.10.2019

PLL LOT S.A. zakupiły od Lasów Państwowych ponad 7,7 tys. jednostek dwutlenku węgla. To największe zaangażowanie spośród wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie. Zwycięzcy aukcji zostali uhonorowani certyfikatem „Partner dla klimatu”, który wręczono 9 października podczas uroczystego otwarcia Targów Ochrony Środowiska POL-ECO System w Poznaniu.

Ruszyły Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019. To największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Na takim wydarzeniu nie mogło tez zabraknąć Lasów Państwowych.  Celem POL-ECO SYSTEM jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, wymiana międzynarodowych doświadczeń oraz inspirowanie do rozwoju. Tylko rozsądne zachowania ekologiczne powinny stanowić istotę codziennych działań, zarówno w życiu każdego człowieka, jak i podczas prowadzenia firmy.

Zakup jednostek dwutlenku węgla (JDW) jest częścią projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych, rozwijanych przez Lasy Państwowe we współpracy m.in. z LOT-em. Celem jest zwiększenie ilości CO2 wychwytywanego i magazynowanego przez lasy.

Programem objętych jest 12 tys. ha lasów w całej Polsce. W ciągu 30 lat tereny te pochłoną łącznie 1 mln ton CO2 więcej niż gdyby nie prowadzono na nich dodatkowych działań. Dodatkowo pochłonięte ilości gazu są sprzedawane w postaci jednostek CO2 (JDW).

- Odpowiadamy na wyzwania, które dziś są przedmiotem troski całego świata. Zmiany klimatu, powodowane między innymi przez gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla, dotykają także lasy: drzewa padają ofiarą coraz częstszych susz, gwałtownych klęsk żywiołowych – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych. - Dlatego powinniśmy zmniejszać ilość dwutlenku węgla w atmosferze poprzez jednoczesne redukowanie emisji tego gazu oraz zwiększanie jego pochłaniania. W tej ostatniej kwestii rola lasów jest oczywista, bo naturalnie pochłaniają one ten gaz w procesie fotosyntezy Projekt LGW zakłada, że poprzez modyfikację standardowej zrównoważonej gospodarki leśnej możemy sprawić, by dany fragment lasu pochłonął jeszcze więcej CO2 niż to już robi. Biorąc pod uwagę, jak wiele mamy lasów w Polsce i że stale ich przybywa, takie działania zastosowane w szerszej skali mógłby  wpłynąć korzystnie na ogólny bilans węgla – wyjaśnia dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Natomiast Maciej Wilk, członek zarządu spółki ds. operacyjnych podkreślił, że LOT konsekwentnie włącza się w walkę o zieloną planetę, przyczyniając się do poprawy bilansu CO2 w atmosferze.

– W ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat LOT obniżył emisję o około 10 g dwutlenku węgla na pasażera w trakcie 1 kilometra lotu. Widzimy potencjał dalszego obniżania emisji poprzez optymalizację tras lotów, precyzyjny dobór  prędkości wznoszenia i lądowania, dokładne wyliczenia środka ciężkości samolotów, regularne mycie płatowca i silnika czy zmniejszanie wagi samolotów – powiedział Maciej Wilk, członek zarządu PLL LOT S.A. ds. operacyjnych. – Popieramy europejskie inicjatywy, mogące usprawnić przepustowość europejskiej przestrzeni powietrznej i portów lotniczych. W skali całego kontynentu mogłoby to skutkować zmniejszeniem emisji nawet o 16 mln ton CO2 rocznie. Z kolei w wymiarze krajowym angażujemy się między innymi w takie projekty, jak Leśne Gospodarstwa Węglowe.Druga sprzedaż aukcyjna JDW została przeprowadzona we wrześniu tego roku na platformie aukcyjnej www.e-klimat.lasy.gov.pl. Każda JDW odpowiada jednej tonie CO2 dodatkowo pochłoniętego w wyniku prowadzonych  przez Leśne Gospodarstwa Węglowe działań.
Przychody z aukcji zostaną przeznaczone na wskazane przez poszczególnych nabywców cele – od programów ochrony zagrożonych gatunków przez budowę leśnej infrastruktury turystycznej po wykup gruntów do zalesienia.

Środki przeznaczone przez LOT na zakup JDW pomogą w odbudowie i ochronie siedlisk, dzięki czemu powstaną odpowiednie warunki do gniazdowania i wychowania potomstwa przez żurawie i wiele innych gatunków ptaków wodno-błotnych”.

Obszar ten znajduje się na terenie gminy Swarożyn w województwie pomorskim, tj. na trasie przelotowej z Warszawy do Gdańska. Roczna rekompensata z tytułu zwiększonej pochłanialności CO2 przyczyni się do całkowitego zneutralizowania śladu węglowego z wszystkich wykonanych do tej pory połączeń na trasie Warszawa-Gdańsk-Warszawa.