Leśnicy w KL Auschwitz w latach 1940-1945

W dniu 15 listopada br. odbyła się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie konferencja poświęcona losom leśników, którzy byli więźniami KL Auschwitz. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek Lasów Państwowych z całego kraju.
18.11.2022 | Maciej Dulczewski, OKL w Gołuchowie

W dniu 15 listopada br. odbyła się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie konferencja poświęcona losom leśników, którzy byli więźniami KL Auschwitz. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek Lasów Państwowych z całego kraju.

Wygłoszone podczas konferencji referaty stanowiły omówienie i promocję książki pod tytułem „Księga pamięci leśników deportowanych do KL Auschwitz w latach 1940–1944”. Wygłosili je autorzy poszczególnych rozdziałów. Pan Piotr Kacprzak omówił rozdział „Leśnictwo w Polsce po wybuchu II wojny światowej”.  Ks. dr Lucjan Bielas wygłosił referat  stanowiący komentarz i rozwinięcie do rozdziałów „Formacja i bolesny egzamin polskiego leśnika”  oraz „Wybrała ich śmierć”. Pan Radosław Bąk w przejmującym referacie  przedstawił rozdział  pod tytułem  „650 gramów popiołu…”. Tematem wypowiedzi Pana Bohdana Piętki byli „Pracownicy Służby Leśnej”. Szanowni prelegenci, współautorzy książki to osoby, które od wielu lat dbają o pamięć i godną obecność tematyki martyrologii polskich leśników w przestrzeni publicznej. Inicjatorem konferencji i wystawy był Prezes Stowarzyszenie Leśników „Przyjaźń” im. Św. Jana Gwalberta Pan Robert Głodowski.