Leśnicy uczcili pamięć prof. Szyszko w rocznicę jego śmierci

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Szyszko w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nadania imienia prof. Szyszko głównej sali konferencyjnej DGLP.
09.10.2020 | CILP

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Szyszko w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nadania imienia prof. Szyszko głównej sali konferencyjnej DGLP.

W uroczystości udział wzięli pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa minister Edward Siarka, minister Michał Woś, dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, rodzina śp. profesora, posłanki parlamentu europejskiego Beata Kempa oraz Andżelika Możdżanowska, posłanki Maria Kurowska oraz Aleksandra Szczudło, posłowie Andrzej Gawron oraz Tadeusz Woźniak, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, łowczy krajowy Paweł Lisiak, dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, byli dyrektorzy generalni LP, przedstawiciele związków zawodowych, a także emerytowani pracownicy LP.

Krystyna Szyszko wraz z ministrem Edwardem Siarką, ministrem Michałem Wosiem oraz dyrektorem generalnym LP Andrzejem Koniecznym odsłoniła tablicę upamiętniającą profesora, która została poświęcona przez ks. Tomasza Duszkiewicza, duszpasterza Dyrekcji Generalnej LP.

Pod tablicą upamiętniającą śp. profesora złożono wieńce. – Odsłaniając tablicę pamiątkową poświęconą panu profesorowi oraz nadając sali konferencyjnej w siedzibie Lasów Państwowych jego imię wspominamy tę niezwykłą postać oraz podkreślamy jej zasługi tak dla Polski jak i ojczystej przyrody – mówił minister Siarka. – Profesor Szyszko był przede wszystkim dobrym człowiekiem, wielu z nas tego doświadczyło, był wielkim patriotą – opisywał profesora.

Minister Michał Woś wspominał prof. Jana Szyszko, mówiąc, że był on osobą, która zawsze miała polską przyrodę w sercu. Przypomniał też, że był on uznanym światowym autorytetem. – Profesor miał odwagę bronić polskiej przyrody, pięknego depozytu polskich lasów, który otrzymaliśmy od przeszłych pokoleń – mówił minister Woś. Dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny przypominał, że prof. Jan Szyszko był człowiekiem, który mówił, czym jest polska przyroda, wierzył w leśników, myśliwych i nie bał się mówić o gospodarce leśnej.   

Podczas uroczystości Krystyna Szyszko, żona zmarłego profesora otrzymała z rąk ministra Edwarda Siarki odznakę przyznawaną przez ministra środowiska. 
Natomiast wieczorem w Starej Miłośnie odbyła się msza w intencji zmarłego rok temu prof. Jana Szyszko.

Profesor Jan Szyszko był leśnikiem i myśliwym, ministrem w pięciu rządach, po raz pierwszy w gabinecie Jerzego Buzka (1997-99), następnie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (2005-2007). Od 2015 r. do 2018 r. pełnił funkcję ministra środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego (do stycznia 2018 r.). Był pełnomocnikiem rządu do spraw Konwencji Klimatycznej i prezydentem V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ.

Jan Szyszko był również nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, a także współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Był też jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Był autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Jako minister środowiska m.in. objął ochroną wilka na terenie całego kraju i patronował wprowadzeniu ochrony ponadstuletnich drzew w nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej.