Lasy Państwowe wspierają remonty mostów

W środę 23 marca w siedzibie Nadleśnictwa Stuposiany podpisano umowy na wsparcie remontu pięciu mostów znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Baligród, Lesko, Lutowiska i Rymanów. To efekt współpracy pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Regionalnych i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, która trwa nieprzerwanie od 2016 r.
25.03.2022 | Dominik Jagieła

W środę 23 marca w siedzibie Nadleśnictwa Stuposiany podpisano umowy na wsparcie remontu pięciu mostów znajdujących się w zasięgu terytorialnym nadleśnictw: Baligród, Lesko, Lutowiska i Rymanów. To efekt współpracy pomiędzy Podkarpackim Zarządem Dróg Regionalnych i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, która trwa nieprzerwanie od 2016 r.

Od początku współdziałania PZDR i RDLP w Krośnie wytypowano 70 obiektów do koniecznej przebudowy. Dotychczas wyremontowano 30 z nich. W tym roku remontem zostanie objęte 5 obiektów, co pozwoli osiągnąć połowę planu. Remont pięciu mostów w Bieszczadach i Beskidzie Niskim będzie miał na celu przywrócenie pierwotnej ich nośności i stanu technicznego. Cztery nadleśnictwa przeznaczyły na remonty łącznie 400 tys. zł. Inwestorzy zakładają, że całkowity koszt inwestycji wyniesie około 6 mln zł.

- W tym roku Lasy Państwowe przewidziały kilka możliwości wsparcia inwestycji mających na celu poprawę jakości i nośności obiektów drogowych. Pierwszym źródłem wsparcia jest obowiązkowa wpłata kwoty około 12 mln zł ze strony RDLP w Krośnie na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mówi Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie. – Kolejną formą wsparcia będzie wpłata 12,3 mln zł ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na przebudowę dróg lokalnych, znajdujących się w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie. Środki te przeznaczone będą do dyspozycji miejscowych jednostek samorządowych, gminnych i powiatowych. Dodatkowo podkarpackie nadleśnictwa przekażą z własnych środków około 2,6 mln zł na remonty i modernizację dróg gminnych. W sumie Lasy Państwowe przeznaczą około 27 mln złotych na remonty i przebudowy dróg na Podkarpaciu.  

- Plany na przebudowę i remont m.in. wielkiej pętli bieszczadzkiej wpisano do Strategii Rozwoju Transportu do roku 2030 – mówi Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. - Początkiem poprawy jakości sieci dróg jest remont mostów, więc jest to dobry wstęp do realizacji dalszych działań. W najbliżej przyszłości jakość dróg różnych kategorii w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczadów bardzo się poprawi.

W spotkaniu wzięli udział: Piotr Miąso, dyrektor PZDR, Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, dyrektor Marek Marecki, jego zastępca Jan Mazur oraz nadleśniczowie nadleśnictw dotujących inwestycje.

W najbliższym czasie remontowane będą dwa mosty w Wisłoku Wielkim (na trasie Tylawa – Komańcza), jeden w Zahoczewiu (na trasie Lesko – Cisna) i dwa w Bukowcu i Wydrnem na drodze Lesko – Hoczew - Czarna. Wszystkie remontowane obiekty mają zyskać nośność 30 ton. Te inwestycje to część planu większych nakładów na podkarpackie drogi.