Lasy Państwowe Liderem Transformacji Energetycznej

Projekt „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – zielona transformacja szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych” został nagrodzony w Konkursie organizowanym w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego. Otrzymaliśmy statuetkę, dyplom Lidera Transformacji Energetycznej 2023 oraz prawo posługiwania się przez kolejny rok znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej”.
20.03.2023 | Jagoda Świć, CKPŚ

Projekt „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ – zielona transformacja szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych” został nagrodzony w Konkursie organizowanym w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego. Otrzymaliśmy statuetkę, dyplom Lidera Transformacji Energetycznej 2023 oraz prawo posługiwania się przez kolejny rok znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej”.

Celem Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski.

Kapituła konkursu w składzie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz partnerzy Kongresu, przyznała Lasom Państwowym tytuł Lidera Transformacji Energetycznej oraz nagrodę, którą 16 marca 2023 r. odebrała na uroczystej Gali w Warszawie pani Magdalena Kapuścińska, zastępca dyrektora generalnego LP ds. nieruchomości i zamówień.

20230316_204000~2.jpg

Przedmiotem oceny był element innowacyjności, potencjał wdrożenia (skalowalność) i zastosowanie zgłoszonych do konkursu rozwiązań w kontekście efektywności energetycznej.

– Lasy odczuwają skutki zmiany klimatu na co dzień. Dotychczasowe działania związane z gospodarką leśną, prowadzone w sposób zrównoważony i z poszanowaniem zasobów przyrodniczych, są uzupełniane o dodatkowe działania projektowe. Dlatego Lasy Państwowe, jako organizacja społecznie odpowiedzialna, angażują się w inicjatywy stanowiące część zielonej transformacji polskiej gospodarki. Aktywnie i skutecznie staramy się adaptować do zmian klimatu i przeciwdziałać przyczynom występowania tego negatywnego zjawiska – podkreśla Magdalena Kapuścińska.

Projekt „LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ - zielona transformacja szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych” dotyczy komplementarnych i kompleksowych działań służących dążeniu do samowystarczalności energetycznej, zwiększeniu efektywności energetycznej oraz wprowadzaniu rozwiązań typowych dla gospodarki niskoemisyjnej w różnych obszarach działalności Lasów Państwowych – produkcji, transporcie oraz infrastrukturze.

Zgłoszenie obejmowało projekty rozwojowe Lasów Państwowych dotyczące zielonej transformacji:

  • Las Energii – obejmuje kompleksowe działania, których wspólnym celem jest transformacja energetyczna Lasów Państwowych oparta o nowoczesne i innowacyjne rozwiązania;
  • Podnoszenie efektywności energetycznej w budynkach PGL LP - rezultatem przeprowadzonych prac będzie znaczące zredukowanie zapotrzebowania na energię w budynkach oraz zwiększenie wykorzystania energii produkowanej we własnych instalacjach z OZE;
  • Leśne Gospodarstwa Węglowe oraz Lasy Węglowe – projekty dotyczą maksymalizacji pochłaniania CO2 oraz przetrzymywania zakumulowanego węgla w biomasie, a także uzyskanie międzynarodowego certyfikatu jednostek dodatkowego pochłaniania dwutlenku węgla oraz ich udostępnianie na tzw. rynku dobrowolnym, jak również obliczenie śladu węglowego organizacji PGL LP.

Ponadto uwzględniliśmy ciekawy przykład budownictwa z drewna – budynek Centrum Promocji Drewna w Leśnictwie Jata, Nadleśnictwo Łuków. Budynek ten jest przykładem zrównoważonego budownictwa z najwyższymi standardami ochrony środowiska. Wyposażony jest w nowoczesne instalacje wentylacyjne z odzyskiem ciepła i OZE, a ogrzewanie zapewniają gruntowe pompy ciepła zasilane energią elektryczną produkowaną przez zainstalowane na budynku ogniwa fotowoltaiczne. Budynek jest praktycznie zero-energetyczny. Dodatkowym atutem jest brak emisji gazów cieplarnianych oraz bardzo wysoka energooszczędność. Obiekt posiada Certyfikat Passive House Institute, uzyskał również certyfikat budynku energooszczędnego PHO Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku.