Lasy Państwowe dofinansują remonty mostów w Bieszczadach

Od 2016 r. nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie dokładają się do remontów dróg wojewódzkich i lokalnych. W tym roku przy udziale funduszy leśnych wyremontowane zostaną mosty na Sanie w Lesku i w ciągu obwodnicy bieszczadzkiej w Jabłonkach.
31.05.2021 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Od 2016 r. nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie dokładają się do remontów dróg wojewódzkich i lokalnych. W tym roku przy udziale funduszy leśnych wyremontowane zostaną mosty na Sanie w Lesku i w ciągu obwodnicy bieszczadzkiej w Jabłonkach.

Sankcjonuje to porozumienie podpisane 26 maja w siedzibie RDLP w Krośnie z marszałkiem województwa podkarpackiego i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie dofinansowania remontów ze środków nadleśnictw Baligród i Lesko oraz z funduszu leśnego. W imieniu LP porozumienie podpisali: Wojciech Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród i Zbigniew Pawłowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, w imieniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dyrektor Piotr Miąso, zaś sygnatariuszem z ramienia samorządu województwa podkarpackiego był wicemarszałek Piotr Pilch.

W spotkaniu uczestniczyli również: poseł Adam Śnieżek, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz oraz radne województwa podkarpackiego Dorota Łukaszczyk i Joanna Bril.

Od 2016 r. w kosztach związanych z modernizacją mostów uczestniczą nadleśnictwa. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych w ciągu dwóch pierwszych lat odnowiono kilkanaście obiektów.

Łączne wsparcie ze strony leśnictwa na infrastrukturę drogową w regionie sięgnęło w 2016 r. 2,6 mln zł, w 2017 r. - 3,7 mln zł. W kolejnych latach podpisywane były umowy na wsparcie remontów mostów w ciągach dróg wojewódzkich, głównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W ubiegłym roku na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w regionie w zakresie dróg lokalnych Lasy Państwowe przeznaczyły 4,3 mln zł, na ten rok zaplanowano 2,6 mln zł.

Podpisana ostatnio umowa pomiędzy samorządem województwa podkarpackiego a Lasami Państwowymi zakłada dofinansowanie kwotą 300 tys. zł dalszych prac związanych z modernizacją mostów na w Huzelach i między Jabłonkami a Cisną.

Połączenie środków z budżetu województwa i Lasów Państwowych pozwala na szybszą realizację takich przedsięwzięć. Największe z nich to remont mostu w Lesku na Huzelach. Natomiast bardzo ważne dla drożności obwodnicy bieszczadzkiej są mosty w Jabłonkach.

- Wiemy, jak uciążliwe, zarówno dla miejscowych, jak i turystów, są zwężenia w ciągu obwodnicy bieszczadzkiej. Gospodarując w górach poczuwamy się do inwestowania w infrastrukturę drogową, dzieląc się wypracowanymi środkami i przeznaczając je na zadania najpilniejsze społecznie, a na pewno do takich należą drogi i mosty w Bieszczadach - zaznacza Marek Marecki, dyrektor RDLP w Krośnie.

Nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Krośnie, poza wsparciem już opisanym, w 2021 r. dokonują obowiązkowych wpłat na partycypację w budowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych w wysokości 2,6 mln zł, jak również odprowadzają podatek leśny na rzecz samorządów w wysokości 15,3 mln zł.