Kornik drukarz zagraża także prywatnym lasom

Właściciele prywatnych lasów, które sąsiadują z Puszczą Białowieską, zgłaszają szkody wyrządzone przez kornika drukarza na ich terenie. O coraz częstszych zgłoszeniach i pytaniach ze strony prywatnych właścicieli informuje Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
02.10.2017 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Właściciele prywatnych lasów, które sąsiadują z Puszczą Białowieską, zgłaszają szkody wyrządzone przez kornika drukarza na ich terenie. O coraz częstszych zgłoszeniach i pytaniach ze strony prywatnych właścicieli informuje Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Ograniczenie w ubiegłych latach pozyskania drzew zasiedlonych przez kornika drukarza w nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej, uniemożliwiło powstrzymanie rozwoju tego owada na terenie powiatu.

Spowodowało to masowe pojawienie się kornika również w lasach prywatnych. Przedstawiciele samorządu podkreślają, że tamtejsze drzewostany świerkowe są niszczone, a prywatni właściciele bezradni.

Właściciele lasów prywatnych chcą także uzyskać informacje o możliwość uzyskania odszkodowań za utracony las, jak również uzyskania pomocy przy odnowieniu powierzchni leśnych. Proszą również o pomoc w zbyciu drzew zabitych przez kornika drukarza.

Właściciele lasów nie będących własnością Skarbu Państwa, są zobligowani (zgodnie z ustawą o lasach z 28 września 1991 r.) do kształtowania równowagi w leśnych ekosystemach, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a także wykrywania, zapobiegania oraz zwalczania organizmów szkodliwych.

Nadleśnictwa prowadzące w imieniu starosty nadzór nad lasami prywatnymi, w przypadku wykrycia drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, przekazują tę informację właścicielom, celem podjęcia stosownych działań, jak również starostwo wydaje decyzje administracyjne określające niezwłoczne usunięcie drzew zasiedlonych.

Dwa puszczańskie nadleśnictwa – Hajnówka i Browsk – prowadzą nadzór nad niemal 3 tys. ha prywatnych lasów. W Nadleśnictwie Hajnówka tego typu obszarów leśnych jest ok. 400 ha, natomiast w Nadleśnictwie Browsk ponad 2415 ha.

W związku z coraz częstszymi pytaniami prywatnych właścicieli Starostwo Powiatowe w Hajnówce zwróciło się do Wojewody Podlaskiego o przekazanie informacji w jakim zakresie i na jakich zasadach zostanie przyznania pomocy właścicielom lasów prywatnych za utracony, z powodu pojawu kornika drukarza, drzewostan.