Groźny pożar na obrzeżach Bydgoszczy

Groźny pożar na terenie bydgoskiej dzielnicy Fordon i lasów Nadleśnictwa Żołędowo wybuchł w środę 17 kwietnia.
19.04.2019 | OLGA CIEMNOCZOłOWSKA, RZECZNIK RDLP W TORUNIU

Groźny pożar na terenie bydgoskiej dzielnicy Fordon i lasów Nadleśnictwa Żołędowo wybuchł w środę 17 kwietnia.

Pożar rozpoczął  się po południu na terenach lasów miejskich i nieużytków bydgoskiej dzielnicy Fordon. Z powodu zmiennego wiatru oraz niskiej wilgotności trawiastej darni i ściółki leśnej ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Najpierw zaczął zagrażać pobliskim domom. Na miejscu obecnych było 16 radiowozów policji przygotowanych do przeprowadzenia ewentualnej akcji ewakuacyjnej. Później żywioł przeniósł się na lasy miejskie Bydgoszczy i oraz lasy państwowe Nadleśnictwa Żołędowo (leśnictwo Jastrzębie).

W akcji gaszenia pożaru brali leśnicy oraz 26 zastępów państwowej i ochotniczych straży pożarnych - łącznie ponad stu ludzi.

Lasy Państwowe, które jako jedyne w okolicy posiadają samoloty przeznaczonych do celów gaśniczych, natychmiast uruchomiły dwa dromadery M18 z Leśnej Bazy Lotniczej w Toruniu. Jedna taka maszyna potrafi jednorazowo zrzucić 2500 litrów wody. W sumie podczas akcji samoloty wykonały łącznie 23 zrzuty 57 tys. litrów wody, dzięki czemu ograniczyły rozprzestrzenianie się ognia.

Pożar zastał opanowany późnym wieczorem, jednak pożarzysko będzie jeszcze przez wiele dni dozorowane i w razie potrzeby dogaszane. 

Policja ustala przyczyny wybuchu ognia. Najbardziej prawdopodobne jest umyślne podpalenie lub nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu używanie otwartego ognia jest zabronione, a złamanie tego zakazu wiąże się z surowymi konsekwencjami.

Tylko Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przeznaczy w tym roku na przeciwpożarowe usługi lotnicze ponad 3 mln zł, z myślą nie tylko o ochronie przeciwpożarowej lasów państwowych, ale lasów też lasów prywatnych czy należących do samorządów. A przede wszystkim - zdrowia i życia ludzi zamieszkujących tereny leśne.