EUSTAFOR rusza z nową kampanią komunikacyjną #RESPONSIBLEFORESTRY (#OdpowiedzialneLeśnictwo)

17 marca ruszyła nowa kampania komunikacyjna Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR). Pod hasłem #RESPONSIBLEFORESTRY, EUSTAFOR chce zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę pełnią lasy wielofunkcyjne, oraz jak istotne z punktu widzenia walki ze zmianami klimatu jest zrównoważone zarządzanie nimi.
24.03.2022 | DGLP

17 marca ruszyła nowa kampania komunikacyjna Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR). Pod hasłem #RESPONSIBLEFORESTRY, EUSTAFOR chce zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę pełnią lasy wielofunkcyjne, oraz jak istotne z punktu widzenia walki ze zmianami klimatu jest zrównoważone zarządzanie nimi.

Lasy zajmują niemal jedną trzecią kontynentu europejskiego, a Organizacje Zarządzające Lasami Państwowymi (SFMO) administrują obecnie jedną trzecią tych cennych zasobów. Przez wiele dekad  SFMO zarządzają lasami w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, dbając o nie z myślą o produkcji drewna, ochronie środowiska, zapewnianiu zielonych przestrzeni dla mieszkańców Europy oraz ograniczeniu zmian klimatu.

W ostatnich latach coraz więcej uwagi przywiązuje się do tego jak wiele korzyści zapewniają społeczeństwu lasy. W dobie ciągle rosnących obaw związanych ze zmianami klimatu, zagrożeniami dla bioróżnorodności i zwiększonym wykorzystaniem terenów w celach turystyki i rekreacji, popyt na lasy nigdy nie był tak ogromny a jednocześnie szanse na dobre zarządzanie lasami nigdy nie były tak duże.

Więcej o kampanii przeczytasz na stronie: https://eustafor.eu/public-campaigns/

Lasy wielofunkcyjne zarządzane w sposób odpowiedzialny są kluczowe w realizacji tych  zapotrzebowań  i zapewniają stały wzrost leśnych ekosystemów oraz  odnawialnych, zrównoważonych surowców przy jednoczesnym zwalczaniu zmian klimatycznych, chronieniu przyrody i udostępnianiu terenów na potrzeby społeczeństwa. Profesjonaliści z całej Europy związani z lasami wyszli naprzeciw zasadzie wielofunkcyjności lasów i zarządzają nimi w taki sposób aby dostarczały one jak najwięcej korzyści. To wielofunkcyjne podejście, oparte na zrównoważonym rozwoju, poprzez wspieranie rozwoju nowej europejskiej biogospodarki, dostarczanie usług ekosystemowych  oraz skierowanie europejskiego rynku na tory nowej i właściwej gospodarki powęglowej (zielonej), powinno być drogowskazem dla wszystkich strategii leśnych. Z tego też powodu Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych apeluje aby wszystkie przepisy dotyczące lasów dostrzegały znaczenie i stały na straży wielofunkcyjności lasów oraz aby równoważyły różne obszary priorytetowe wewnątrz sektora leśnego.  

Europejskie lasy nie są jednolite, to zróżnicowane i wrażliwe ekosystemy. Odpowiedzialne leśnictwo oznacza zarządzanie i odnawianie zdrowych lasów w oparciu o zmienność praktyk w lasach regionalnych i odpowiednio dostosowaną opiekę i specjalistyczną wiedzę na poziomie lokalnym. Poznanie, utrzymanie i rozwój tych praktyk są kluczowe dla zdrowia i kondycji europejskich lasów zarówno teraz jak i w przyszłości. Aktualne krajowe strategie gwarantują dostosowującą się i dynamiczną gospodarkę leśną a członkowie EUSTAFOR-u zdecydowanie zalecają utrzymanie elastycznego modelu zarządzania lasami, wspierane sprawnym systemem krajowych strategii, programów i narzędzi. Poznanie i wspieranie lokalnych odpowiednio dostosowanych doświadczeń w hodowli zdrowego i zróżnicowanego lasu ma teraz większe znaczenie niż kiedykolwiek w przeszłości.

Wreszcie, rola drewna, drzew i lasów we wspieraniu działań na rzecz walki ze zmianami klimatu poprzez usuwanie i magazynowanie węgla jak i zastępowanie tradycyjnych wytwarzanych ze źródeł kopalnych materiałów, jest decydująca dla rozwoju nowej europejskiej biogospodarki. Uznanie wartości drewna jako odnawialnego i prawdziwie zrównoważonego surowca, który pozytywnie wpływa na zwalczanie globalnego ocieplenia, musi stać się priorytetowe; drewno może po prostu ocalić świat.

Priorytetyzacja, równoważenie i dostarczanie różnych dóbr z europejskich lasów stanowią aktualnie duże wyzwanie. Im szybciej zaczniemy razem pracować nad stworzeniem wspólnej i zrównoważonej wizji, wspartej odpowiednimi przepisami, tym bardziej korzystne dla wszystkich będą rezultaty.

Kampania #ResponsibleForestry reprezentuje podejście europejskich lasów państwowych dotyczące tego jak zarządzać lasami w sposób skrojony na miarę europejskiej przyszłości