Dzień Parków Narodowych

W Polsce mamy 23 parki narodowe. Najstarszy z nich, utworzony w 1932 roku to Pieniński Park Narodowy. Tylko o 2 miesiące „młodszy” od niego jest Białowieski Park Narodowy. Zaś najmłodszy z tego grona to PN „Ujścia Warty”, który został utworzony w 2001 roku. Ale nieważne jak długo istnieją, wszystkie dzisiaj mają swoje święto, bo 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych.
24.05.2024

W Polsce mamy 23 parki narodowe. Najstarszy z nich, utworzony w 1932 roku to Pieniński Park Narodowy. Tylko o 2 miesiące „młodszy” od niego jest Białowieski Park Narodowy. Zaś najmłodszy z tego grona to PN „Ujścia Warty”, który został utworzony w 2001 roku. Ale nieważne jak długo istnieją, wszystkie dzisiaj mają swoje święto, bo 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych.

Wszystkim pracownikom parków narodowych przekazujemy życzenia od dyrektora generalnego Lasów Państwowych:

Trochę historii

Pierwszy park narodowy na świecie powstał w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1872 roku. To chyba najbardziej znany park, niektórym kojarzący się ze śmiesznym misiem Yogim – Park Narodowy Yellowstone. Europa swój pierwszy park narodowy utworzyła 37 lat później – w 1909 roku, właśnie 24 maja, powstał park narodowy Sarek leżący w szwedzkiej Laponii.

Obecnie na świecie istnieje ok 3000 parków narodowych, a ponad 400 znajduje się na terenie Europy.

W Polsce park narodowy jest najwyższą formą ochrony przyrody. Tworzone są na terenach o szczególnych walorach przyrodniczych czy kulturowych. Na tych obszarach ochronie podlegają zarówno elementy przyrody ożywionej – zwierzęta, rośliny czy grzyby jak i nieożywionej – gleba, woda, a także krajobraz.

Po co park narodowy

Ochrona przyrody w parkach ma różną postać i jest ona uzależniona od tego co jest najistotniejszym elementem, który podlega ochronie. Najczęściej jest to ochrona czynna, która poprzez podjęcie określonych zadań ma na celu utrzymanie siedlisk lub istnienia gatunków, lub odtworzenie ekosystemów przekształconych przez człowieka. Taka ochrona czynna to np. wypas owiec na  górskich polanach w Gorczańskim PN czy wykaszanie bagiennych łąk w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Część terenów w parku narodowym może podlegać ochronie ścisłej. Tam przyroda rządzi się swoimi prawami. To obszary idealne do prowadzenia badań naukowych czy monitoringu naturalnie zachodzących procesów. Nie prowadzi się tam zabiegów ochrony czynnej, poza doraźnymi działaniami jak np. utrzymanie bezpieczeństwa turystów czy gaszenie pożarów.

Parki narodowe a Lasy Państwowe

Od 2012 roku część działalności parków jest finansowana ze środków Lasów Państwowych, czyli z funduszu leśnego. W tych przyrodniczych perełkach  wykonuje się m.in. niezbędne zabiegi ochronne i hodowlane w parkowych lasach, utrzymanie, budowa nowej lub modernizacja istniejącej infrastruktury służącej turystyce i edukacji, prace badawcze. Każdego roku z funduszu leśnego do parków narodowych  trafia kilkadziesiąt milionów złotych. W 2024 roku jest to kwota 54 mln zł.

Lasy Państwowe współpracują z parkami, często organizowane są wspólne przedsięwzięcia i projekty. Wspólnie walczą z pożarami. W 2020 roku w ogromnym pożarze Biebrzańskiego Parku Narodowego strażaków wspierały samoloty gaśnicze oraz samochody, będące w dyspozycji leśników z LP.