Dzień Leśnika w Gołuchowie

W Gołuchowie, w zabytkowym parku, który towarzyszy Ośrodkowi Kultury Leśnej, odbyły się centralne obchody Dnia Leśnika. W dniu patrona leśników świętego Jana Gwalberta kilkuset leśników zebrało się, by wspólnie celebrować swoje zawodowe święto.
14.07.2022

W Gołuchowie, w zabytkowym parku, który towarzyszy Ośrodkowi Kultury Leśnej, odbyły się centralne obchody Dnia Leśnika. W dniu patrona leśników świętego Jana Gwalberta kilkuset leśników zebrało się, by wspólnie celebrować swoje zawodowe święto.

12 lipca to dzień poświęcony Janowi Gwalbertowi. To mało znany ogółowi, a ogłoszony w 1951 roku przez papieża Piusa XII oficjalny patron ludzi lasu. W ubiegłym roku dyrektor generalny Lasów Państwowych wskazał tę datę jako Dzień Leśnika, branżowe święto pracowników Lasów Państwowych. Tegoroczne obchody odbywały się więc po raz drugi.

Rozpoczęła je msza święta w gołuchowskim kościele, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl. W asyście kilkudziesięciu sztandarów reprezentujących wszystkie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, przy uroczystej oprawie muzycznej, którą zapewnił zespół sygnalistów Palatium z Nadleśnictwa Grodzisk, leśnicy dziękowali za rok pracy i prosili o wstawiennictwo na kolejne miesiące pracy.

Uroczyste spotkanie z Bracią Leśną miało w tym roku nieco inny charakter. Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych, odebrał meldunek od dowódcy uroczystości, którym był Michał Rajkowski, dowodzący grupą reprezentacyjną Lasów Państwowych (taką grupę powołało niedawne zarządzenie dyrektora generalnego). Zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych koleżanki i kolegów leśników.

Minister Edward Siarka, który nadzoruje Lasy Państwowe w resorcie klimatu i środowiska podkreślał społeczną rolę Lasów Państwowych i niedawne wdrożenie wytycznych dotyczących lasów o zwiększonej funkcji społecznej.

– Życzę, by hasła „”Bóg, człowiek i przyroda", w tej kolejności, były zasadą naszej działalności. W ten sposób jesteśmy w stanie zachować to dziedzictwo, które zostało nam powierzone – mówił minister.

– Spotykamy się, by po raz drugi w niemal stuletniej historii Lasów Państwowych uroczyście obchodzić Dzień Leśnika. Nie Dzień Lasu czy Święto Lasu, a dzień poświęcony ludziom, którzy pracują w lasach i dla dobra lasów. Poświęcony nam wszystkim – rozpoczął swoje wystąpienie dyrektor Kubica. Dyrektor dziękował za rok wytężonej pracy, w tym również partnerom Lasów Państwowych, a szczególnie tym z zakładów usług leśnych. Wspominał też o walczących leśnikach Ukrainy i konieczności monitorowania nowych koncepcji składających się na politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w tym zmianach w zakresie celów pochłaniania w dyrektywie LULUCF. – Jednym ruchem podnosi się Polsce cel w zakresie pochłaniania aż o 35 procent. Nie możemy się na to godzić i zrobimy wszystko, by ten cel urealnić – mówił dyrektor.

Uroczystość była okazją do wręczenia najwyższych odznaczeń leśnych, to jest Kordelasów Leśnika Polskiego. Diamentowe kordelasy otrzymali Krystyna Szyszko i minister Edward Siarka. Złote – ks. Lucjan Bielas ze Stowarzyszenia Leśników „Przyjaźń” i Bogusław Piątek, nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów.
Dzień Leśnika 2022 w gołuchowskim parku upamiętnia Dąb Niepodległości. W trakcie wydarzenia zaprezentowana została wystawa poświęcona osobie Adama Loreta, pierwszego dyrektora Lasów Państwowych.

Dobrej atmosferze w trakcie plenerowych obchodów sprzyjała muzyka. Zgromadzeni wysłuchali dwóch koncertów, klasycznego kwartetu smyczkowego i zespołu Taraka, którego liderem jest leśnik Karol Kus.