Dialog pomiędzy leśnikami, naukowcami i działaczami organizacji pozarządowych

Zwiększające się ryzyko utraty zdrowia i życia oraz zagrożenie pożarowe na terenie Puszczy Białowieskiej było omawiane 2 kwietnia podczas spotkania eksperckiego leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
03.04.2019 | REGIONALNA DYREKCJA LASóW PAńSTWOWYCH W BIAłYMSTOKU

Zwiększające się ryzyko utraty zdrowia i życia oraz zagrożenie pożarowe na terenie Puszczy Białowieskiej było omawiane 2 kwietnia podczas spotkania eksperckiego leśników, naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania eksperci analizowali obserwowane w Puszczy istotne ryzyka, w szczególności ryzyko utraty zdrowia i życia, ryzyko pożarowe oraz ryzyko wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej. Inicjatorem forum byli leśnicy, którzy zaproponowali nowe otwarcie dialogu, gdyż jak podkreślili, nie chcą rozmawiać przez media.

- Zaprosiliśmy wyjątkowych ekspertów: siedmiu naukowców i tylu samo przedstawicieli organizacji pozarządowych. O komfort dyskusji dbał moderator, który prowadził dzisiejsze spotkanie - relacjonuje Dawid Iwaniuk, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. - Zgodnie z przyjętymi zasadami organizacji spotkania nie mogliśmy zmieniać zamkniętej listy gości. Niemniej bardzo cieszymy się, że w spotkaniu wzięli udział wszyscy zaproszeni goście, którym naprawdę zależy na zachowaniu Puszczy Białowieskiej w jak najlepszym stanie. Cieszę się, że usiedliśmy do stołu i w spokojnej atmosferze porozmawialiśmy merytorycznie. To bardzo ważne – dodaje.

Spotkanie zostało zorganizowane w formule, która zapewniła pełną równowagę uczestnikom. Po krótkim otwarciu każda z grup skorzystała z czasu do wystąpienia przewidzianego przez organizatorów.

Rafał Zubkowicz z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podkreślił, że Lasy Państwowe są otwarte na pomysły naukowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. - Poprosiliśmy naszych gości o to, by przygotowali własne pomysły i rekomendacje na skuteczne ograniczenie ryzyka utraty zdrowia i życia, ryzyka pożarowego oraz ryzyka wystąpienia katastrofy na terenie jednostki wojskowej. Potrzebujemy dialogu i alternatywnych pomysłów na ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie zagrożeń. Bardzo liczymy na wsparcie ekspertów i ich konkretne propozycje – mówi Rafał Zubkowicz z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

- Niektóre stanowiska stron zaproszonych na spotkanie są zbieżne, na przykład kwestia bezpieczeństwa publicznego w jednostce wojskowej w Białowieży i potrzeba działań mających ograniczenie zagrożeń w tej jednostce - zauważył prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Katarzyna Gurowska, koordynator ds. Puszczy Białowieskiej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku dodała, że podczas wystąpienia przedstawiono możliwe do podjęcia decyzje, które są dobrym rozwiązaniem i dobrą drogą do zminimalizowania zagrożeń, które występują w Puszczy Białowieskiej.

Natomiast dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. PAN z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk przyznał, że rozmowy o Puszczy Białowieskiej są bardzo istotne. - Spotkanie jest bardzo potrzebne, bo powinniśmy w Puszczy Białowieskiej rozmawiać, gdyż nikt za nas tego konfliktu nie rozwiąże. Moje oczekiwania były trochę większe, ponieważ sądziłem, że leśnicy przedstawią plan działań dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską, uwzględniając jej unikatowość, a nie będą straszyć zagrożeniami takimi jak bezpieczeństwo publiczne i pożarowe - powiedział.

Według prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej z Instytutu Biologii Ssaków PAN tego typu rozmowy powinny odbywać się cyklicznie.  - Mam nadzieję, że to jest pierwsze z całej serii spotkań. Tematy kolejnych spotkań powinny zgłaszać też pozostali uczestnicy, nie tylko leśnicy.