Czwarta edycja akcji #sadziMY zakończona sukcesem!

Lasy Państwowe także i w tym roku przeprowadziły ogólnopolską akcję #sadziMY, zainicjowaną cztery lata temu przez Prezydenta RP. Tym razem Andrzej Duda sadził młode drzewka na terenie leśnictwa Lipnica Wielka w małopolskim Nadleśnictwie Stary Sącz. Przez dwa dni akcji leśnicy rozdali Polakom łącznie ponad 500 tys. sadzonek.
05.10.2022

Lasy Państwowe także i w tym roku przeprowadziły ogólnopolską akcję #sadziMY, zainicjowaną cztery lata temu przez Prezydenta RP. Tym razem Andrzej Duda sadził młode drzewka na terenie leśnictwa Lipnica Wielka w małopolskim Nadleśnictwie Stary Sącz. Przez dwa dni akcji leśnicy rozdali Polakom łącznie ponad 500 tys. sadzonek.

Formuła tegorocznej akcji #sadziMY była analogiczna do poprzednich edycji – przez dwa kolejne leśnicy rozdawali sadzonki i zachęcali, by zasadzić je na własnym gruncie. Różne gatunki drzew i krzewów można było odebrać w siedzibach 429 nadleśnictw i 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Polacy chętnie korzystali z tej możliwości i tłumnie ruszyli po odbiór sadzonek, co najlepiej potwierdzają wyniki akcji – leśnicy rozdali ponad pół miliona młodych drzewek!

Punkt kulminacyjny akcji #sadziMY miał miejsce drugiego dnia na terenie leśnictwa Lipnica Wielka, w Nadleśnictwie Stary Sącz, przynależnym do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Tam drzewa sadził prezydent Andrzej Duda w towarzystwie przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, służb, świata nauki, duchowieństwa, organizacji społecznych, harcerzy, nauczycieli, uczniów, a nawet przedszkolaków.

– Każde zasadzone drzewo to ochrona klimatu – powiedział prezydent Duda. – Chcę podziękować, że po raz kolejny możemy się spotkać w miejscu sadzenia lasu, ale przede wszystkim, że tą swoją obecnością możemy zademonstrować, a zarazem zachęcić do tego, by z jednej strony szanować las, przyrodę, zachowywać się w sposób ekologiczny, sprzyjający zachowaniu dóbr naturalnych, ale przede wszystkim, że możemy uczyć szacunku dla przyrody i dla lasu – kontynuował Andrzej Duda.

W podobnym tonie wypowiedział się Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Akcja #sadziMY to wielka promocja polskich lasów, zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Daje nam możliwość zachęcenia Polaków do posadzenia drzewka od leśników na własnej działce czy przy domu. Jednocześnie to świetna okazja do przypomnienia, że Lasy Państwowe corocznie sadzą 500 mln drzew. Dzięki pracy leśników rośnie powierzchnia lasów i ich zasobność.

IV edycja akcji #sadziMY jest wyjątkowa za sprawą gatunku, jaki pojawił się w lipnickich lasach. Mowa o cisie pospolitym – gatunku chronionym, rzadkim, na co wpływ mają specyficzne warunki i powolne tempo wzrostu tego drzewa. W latach 2010-2014 leśnicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie realizowali projekt restytucji cisa pospolitego, który w istotny sposób przyczynił się do ochrony tego gatunku na terenie województwa małopolskiego.

Leśnictwo Lipnica Wielka, a konkretnie kompleks leśny Sikornik to wyjątkowe miejsce, ponieważ mieści się nieopodal rezerwatu „Cisy w Mogilnie”, gdzie prowadzony jest projekt restytucji tego gatunku. Obejmuje on pielęgnację drzew w rezerwacie, zbiór nasion i wyhodowanie sadzonek, które dziś wprowadzimy do lasu – mówił Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.  

W wyniku piątkowej akcji w lesie pojawiło się ok. 3000 cisów!

 

Przypomnijmy. Podczas pierwszej edycji #SadziMY prezydent wraz z małżonką odnawiali las w toruńskim Nadleśnictwie Rytel (zniszczonym przez huragan w 2017 r.). Wtedy z udziałem pary prezydenckiej ok. 1300 osób odnawiało powierzchnię 100 ha – jedną z wielu zniszczonych przez huragan stulecia. W leśnictwie Jakubowo niedaleko koło Rytla posadzono dęby na specjalnie przygotowanych powierzchniach. Na każdej placówce posadzono 14 sadzonek, łącznie ponad 300 tys. drzewek.

Centrum drugiej edycji było Nadleśnictwo Lipusz, jedno z najbardziej dotkniętych przez nawałnicę w 2017 r. Tylko tam silny wiatr powalił aż 2,3 mln m3 drzew. Łącznie w gdańskiej dyrekcji LP huragan zniszczył ponad 10 tys. ha lasu, w całych lasach ponad 100 tys. ha. Warto dodać, że w okolicach Lipusza w 2018 r. leśnicy, harcerze i wolontariusze posadzili las w kształcie orła. Ten leśny orzeł zajmuje niemal 5 ha. Do stworzenia wizerunku godła użyto niemal 400 sadzonek modrzewia, które stanowią pazury i koronę, ponad 23 tys. brzóz oraz 67 tys. sosen, które są tłem. Rozpiętość skrzydeł leśnego orła to 300 metrów. Począwszy od drugiej edycji akcja objęła wszystkie nadleśnictwa oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, w których można było otrzymać dęby, jodły i świerki, modrzewie, lipy, sosny w zależności od regionu, także sadzonki drzew owocowych.

W trakcie trzeciej edycji akcji #SadziMY para prezydencja sadziła drzewa w Lesie Wolborskim w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Razem z prezydentem pracowali także pracownicy administracji publicznej oraz Lasów Państwowych, harcerze, żołnierze, strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także studenci i uczniowie. Razem zasadzili 20 tys. sadzonek dębu, buka, sosny i jarzębu.