Coraz bliżej kolejnych certyfikatów FSC

Na początku 2024 roku Lasy Państwowe rozpoczęły dialog z firmą FSC International. W trakcie dotychczasowych spotkań poruszono przede wszystkim kwestie kształtu krajowego standardu, a także omawiano postanowienia umowy licencyjnej, będącej podstawą posługiwania się znakiem towarowym FSC, w tym nt. kontroli FSC w podmiotach certyfikowanych, publikowania raportów z audytów czy jednostronnego wprowadzania części zmian w umowie.
27.05.2024

Na początku 2024 roku Lasy Państwowe rozpoczęły dialog z firmą FSC International. W trakcie dotychczasowych spotkań poruszono przede wszystkim kwestie kształtu krajowego standardu, a także omawiano postanowienia umowy licencyjnej, będącej podstawą posługiwania się znakiem towarowym FSC, w tym nt. kontroli FSC w podmiotach certyfikowanych, publikowania raportów z audytów czy jednostronnego wprowadzania części zmian w umowie.

W pierwszym kwartale 2024 roku certyfikatami FSC, świadczącymi o pozyskaniu drewna w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania, posługiwały się dwie z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych - Szczecinek i Zielona Góra. Ponadto dwie regionalne dyrekcje – Katowice i Szczecin, korzystały w tym czasie z derogacji i były w trakcie audytu prowadzonego z intencją, by nadal posługiwać się certyfikatem FSC.

Obecnie ważny certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC posiadają trzy dyrekcje: Szczecin, Szczecinek i Zielona Góra. Audyt w RDLP w Katowicach już się zakończył i jednostka czeka na decyzję FSC dotyczącą przyznania certyfikatu.

Podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Lasów Państwowych i FSC zostało zapowiedziane, że kwestią priorytetową jest dążenie do przywrócenia certyfikacji w RDLP w Białymstoku. To odpowiedź na oczekiwania ze strony przemysłu drzewnego, lokalnych władz oraz organizacji przyrodniczych z regionu. W dniach 28.05.2024 – 14.06.2024 r. na terenie RDLP Białystok odbędzie się audyt certyfikacyjny.

Pozostałe regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oczekują na zakończenie prac grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli LP i FSC, która pracuje nad ostatecznym kształtem umowy licencyjnej na System Certyfikacji FSC. 15 maja odbyło się kolejne spotkanie grupy i wiele wskazuje na to, że bliskie jest osiągnięcie kompromisu.