„Żeby susza nie skradła mokradła” – ekspercka konferencja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu o ratowaniu wielkopolskich torfowisk

Naukowcy z wielkopolskich wyższych uczelni, eksperci i leśnicy spotkali się w czwartek, 13 kwietnia w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie na konferencji dotyczącej działania na rzecz ochrony i odnowy mokradeł w Wielkopolsce. Stan torfowisk ma duży wpływ na zmiany klimatyczne – podczas konferencji zastanawiano się, jakie działania i inwestycje mogą sprawić, żeby ten wpływ był optymalny.
17.04.2023 | Ada Bończyk, RDLP w Poznaniu

Naukowcy z wielkopolskich wyższych uczelni, eksperci i leśnicy spotkali się w czwartek, 13 kwietnia w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie na konferencji dotyczącej działania na rzecz ochrony i odnowy mokradeł w Wielkopolsce. Stan torfowisk ma duży wpływ na zmiany klimatyczne – podczas konferencji zastanawiano się, jakie działania i inwestycje mogą sprawić, żeby ten wpływ był optymalny.

- Od ponad 30 lat Lasy Państwowe realizują Projekt Małej Retencji Nizinnej. Tylko Nadleśnictwa dyrekcji poznańskiej w trzech edycjach wydadzą na niego łącznie 55 mln złotych. W efekcie planujemy zatrzymać 2 mln m3 wody, co równa się liczbie 769 basenów olimpijskich. Jako pierwsza dyrekcja Lasów Państwowych w Polsce uzyskaliśmy też dofinansowanie na renaturyzację mokradeł z Funduszy Norweskich i EOG. Spowoduje to zwiększenie retencji gruntowej, czyli ilości wody zatrzymanej w środowisku podziemnym. Tym samym podniesie się poziom wody, a następnie pojawią się rośliny właściwe dla siedlisk podmokłych i ptactwo wodno-błotne. To właśnie nasz przyrodniczy cel - przypomina dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor RDLP w Poznaniu.

Konferencja wpisuje się działalność RDLP w Poznaniu na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej, której jednym z ważnych punktów jest odpowiedzialność za zatrzymywanie wody na administrowanych przez nią obszarach leśnych.

Punktem wyjścia dyskusji ekspertów była zdolność torfowisk do magazynowania węgla. Jeżeli funkcjonują one prawidłowo, to są w stanie magazynować go optymalnie. Jednak, gdy ich funkcjonowanie zostanie zaburzone, zamiast pochłaniać, zaczynają emitować CO2. To, czy torfowiska działają prawidłowo, zależy z kolei w bardzo dużej mierze od ich nawodnienia.

Niestety, większość torfowisk w Europie jest w większej lub mniejszej mierze zdegradowana – mówił prof. Mariusz Lamentowicz z UAM. Proces degradowania mokradeł poprzez ich osuszanie zaczął się w Europie już w średniowieczu.

Przez ostatnie pół wieku średnia temperatura w Poznaniu wzrosła o 1,8 st. Celsjusza. Żeby zejść z tej ścieżki, musimy oprócz wielu innych działań, dbać o torfowiska – zauważył Piotr Dobosz z Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP w Poznaniu. – Przyjęło się mówić, że dalszy globalny wzrost temperatury o 1,5-2 stopnie będzie dla naszej planety katastrofą.

Prof. Mariusz Sojka z UP prezentował najbardziej przyszłościowe metody retencjonowania wody w lasach. Pozytywnie ocenił zaangażowanie RDLP w małą retencję wodną w lasach, zwrócił też uwagę na rosnącą potrzebę badania obszarów podmokłych na terenach leśnych.

Podczas prezentacji i dyskusji naukowcy oraz eksperci zgodzili się, że dbanie o torfowiska w Wielkopolsce wymaga dialogu biologów, hydrologów, inżynierów, rolników, ale również przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych.


Mokradła spełniają również funkcje kulturowe związane, chociażby z turystyką i rekreacją. Zwracając na to uwagę, powinniśmy zainteresować ich przyszłością nie tylko ekspertów, ale również mieszkańców Wielkopolski – zauważył prof. Bogdan Chojnicki.

Projekt „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód” jest dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu".

Zapraszamy do obejrzenia zapisu konferencji:

Infography-Final.jpg