Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Witold Koss

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

Jerzy Fijas

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Marcin Polak

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień

Pion Dyrektora Generalnego LP

Wydział Komunikacji Społecznej

Rafał Zubkowicz

p.o. naczelnik

tel. 22 58 98 313

rafal.zubkowicz@lasy.gov.pl

Wydział Organizacji

naczelnik

tel. 22 58 98 341Zespół Prawny

Piotr Baryga

koordynator

piotr.baryga@lasy.gov.plInspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121

artur.malowaniec@lasy.gov.plInspektorat Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

Główny Inspektor Straży Leśnej

tel. 22 58 98 214

tomasz.wislocki@lasy.gov.plWydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261

mariusz.kwiecinski@lasy.gov.plWydział Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

naczelnik

tel. 22 58 98 387

marcin.cichowicz@lasy.gov.plStanowisko ds. Korporacyjnych i Ochrony Danych Osobowych

Paweł Błaszczyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. 22 58 98 370

pawel.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221

krzysztof.rostek@lasy.gov.plWydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231

aldona.perlinska@lasy.gov.plWydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Edyta Kostańczuk

p.o. naczelnika

tel. 22 58 98 293

edyta.kostanczuk@lasy.gov.plWydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251

jacek.przypasniak@lasy.gov.plWydział ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Nurczyńska-Dałek

p.o. naczelnika

tel. 22 58 98 342

marta.nurczynska@lasy.gov.plStanowisko Radcy Prawnego ds. Gospodarki Leśnej 
 
Piotr Szulc 
 
radca prawny

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych

Biuro Marketingu

Paweł Boski

naczelnik

tel. 22 58 98 200

pawel.boski@lasy.gov.plZespół Użytkowania Lasu

Tomasz Majerowski

kierownik

tel. 22 58 98 322

tomasz.majerowski@lasy.gov.plGłówny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151

andrzej.czerski@lasy.gov.plWydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161

jaroslaw.piekutin@lasy.gov.plWydział Informatyki

Paweł Pogoda

naczelnik

tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181

pawel.pogoda@lasy.gov.plStanowisko Radcy Prawnego ds. Ekonomicznych

Marcin Bąk

radca prawny

tel. 58 98 282

marcin.bak@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Nieruchomości i Zamówień

Wydział Gospodarowania Mieniem

Janusz Witkowski

naczelnik

tel. 22 58 98 242

janusz.witkowski@lasy.gov.pl

          Zespół ds. Zasobów Mieszkaniowych i Inwestycji Kubaturowych

          Wioletta Sobieszczańska

          kierownik

          tel. 22 58 98 243

          wioletta.sobieszczanska@lasy.gov.pl Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego

Mariusz Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 300

mariusz.blasiak@lasy.gov.plWydział Inwestycji Drogowych i Transportu

Karol Majewski

naczelnik

tel. 22 58 98 135

karol.majewski@lasy.gov.plWydział Zamówień Publicznych i Innowacji

Zbigniew Krawiec

naczelnik

tel. 22 58 98 215, faks 22 58 98 211Zespół Ochrony Gruntów Leśnych

Anna Kaczorek

kierownik

tel. 22 58 98 246

anna.kaczorek@lasy.gov.pl Stanowisko Radcy Prawnego ds. Nieruchomości i Zamówień

Maciej Iwański

radca prawny

tel. 58 98 363

maciej.iwanski@lasy.gov.pl

Sylwia Kustroń

radca prawny

tel. 58 98 362

sylwia.kustron@lasy.gov.pl