Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Józef Kubica

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

Jan Tabor

Zastępca Dyrektora Generalnego  ds. Gospodarki Leśnej

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Krzysztof Janeczko

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień

Magdalena Kapuścińska

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Nieruchomości i Zamówień

Pion Dyrektora Generalnego LP

Wydział Komunikacji Społecznej

Michał Gzowski

naczelnik

tel. 22 58 98 111
rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół Prawny

Piotr Baryga

koordynator

piotr.baryga@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120, faks 22 58 98 121

artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Inspektorat Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

Główny Inspektor Straży Leśnej

tel. 22 58 98 214

tomasz.wislocki@lasy.gov.pl

  

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140, faks 22 58 98 141

  

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260, faks 22 58 98 261

mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Wydział Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

naczelnik

tel. 22 58 98 387

marcin.cichowicz@lasy.gov.pl

 

Stanowisko ds. Korporacyjnych i Ochrony Danych Osobowych

Paweł Błaszczyk

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

tel. 22 58 98 370

pawel.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220, faks 22 58 98 221

krzysztof.rostek@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230, faks 22 58 98 231

aldona.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Edyta Kostańczuk

p.o. naczelnik

  

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

naczelnik

tel. 22 58 98 250, faks 22 58 98 251

jacek.przypasniak@lasy.gov.pl

 

Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Nurczyńska-Dałek

p.o. naczelnika

tel. 22 58 98 342

marta.nurczynska@lasy.gov.pl

 

Stanowisko Radcy Prawnego ds. Gospodarki Leśnej 
 
Piotr Szulc 
 
radca prawny

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych

Biuro Marketingu

Paweł Boski

naczelnik

tel. 22 58 98 200

pawel.boski@lasy.gov.pl

 

Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150, faks 22 58 98 151

andrzej.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160, faks 22 58 98 161

jaroslaw.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Informatyki
 
Paweł Pogoda

naczelnik

tel. 22 58 98 180, faks 22 58 98 181
 
 
          
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Ekonomicznych

Marcin Bąk

radca prawny

tel. 58 98 282

marcin.bak@lasy.gov.pl

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Nieruchomości i Zamówień

Wydział Gospodarowania Mieniem

Janusz Witkowski

naczelnik

 

Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego

Mariusz Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 300

mariusz.blasiak@lasy.gov.pl

 

Wydział Inwestycji Drogowych i Transportu

Karol Majewski

naczelnik

 

Wydział Zamówień Publicznych i Innowacji

Magdalena Bukowska

naczelnik

tel. 22 58 98 215, faks 22 58 98 211

magdalena.bukowska@lasy.gov.pl

 

Stanowisko Radcy Prawnego ds. Nieruchomości i Zamówień

Maciej Iwański

radca prawny

tel. 58 98 363

maciej.iwanski@lasy.gov.pl

Sylwia Kustroń

radca prawny

tel. 58 98 362

sylwia.kustron@lasy.gov.pl