Kontakt

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

p.o. dyrektora Józef Kubica

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

p.o. zastępcy dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej Jan Tabor

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Krzysztof Janeczko

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych

Pion Dyrektora Generalnego LP

Wydział Komunikacji Społecznej

Michał Gzowski

p.o. naczelnika

tel. 22 58 98 111
      698 035 832

rzecznik@lasy.gov.pl

          Zespół Obsługi

Marta Wasek

tel. 22 58 98 110
marta.wasek@lasy.gov.pl

 

          Zespół Rzecznika Prasowego

Michał Gzowski

tel. 22 58 98 111
          698 035 832

e-mail: rzecznik@lasy.gov.pl

 

Zespół Prawny

Piotr Baryga

koordynator

piotr.baryga@lasy.gov.pl

 

Inspekcja Lasów Państwowych

Artur Malowaniec

główny inspektor LP

tel. 22 58 98 120
faks 22 58 98 121
artur.malowaniec@lasy.gov.pl

 

Inspektorat Straży Leśnej

Tomasz Wisłocki

Główny Inspektor Straży Leśnej

tel. 22 58 98 214
tomasz.wislocki@lasy.gov.pl

 

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Paulina Bień

naczelnik

tel. 22 58 98 140
faks 22 58 98 141

  

Zespół ds. Obronności i Ochrony Informacji Niejawnych

Mariusz Kwieciński

kierownik

tel. 22 58 98 260
faks 22 58 98 261
mariusz.kwiecinski@lasy.gov.pl

 

Wydział Administracji, Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Leśnictwie

Marcin Cichowicz

naczelnik

tel. 22 58 98 387

marcin.cichowicz@lasy.gov.pl

 

 

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Gospodarki Leśnej

 

Wydział Hodowli Lasu

Krzysztof Rostek

naczelnik

tel. 22 58 98 220
faks 22 58 98 221
krzysztof.rostek@lasy.gov.pl

Zespół Gospodarki Łowieckiej

Jan Błaszczyk

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 118
jan.blaszczyk@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Lasu

Aldona Perlińska

naczelnik

tel. 22 58 98 230
faks 22 58 98 231
aldona.perlinska@lasy.gov.pl

 

Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych

Jan Tabor

naczelnik

tel. 22 58 98 293
jan.tabor@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Projektu LIFE

Łukasz Porębski

kierownik

tel. 22 58 98 297
lukasz.porebski@lasy.gov.pl

 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Marta Gaworska

główny specjalista SL

tel. 22 58 98 344
marta.gaworska@lasy.gov.pl

 

Wydział Urządzania Lasu

Jacek Przypaśniak

naczelnik

tel. 22 58 98 250
faks 22 58 98 251
jacek.przypasniak@lasy.gov.pl

 
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Gospodarki Leśnej 
 
Piotr Szulc 
radca prawny

Pion Zastępcy Dyrektora Generalnego LP ds. Ekonomicznych

Biuro Marketingu

Andrzej Ballaun

naczelnik

tel. 22 58 98 200
faks 22 58 98 201
andrzej.ballaun@lasy.gov.pl

 
Główny Księgowy Lasów Państwowych

Andrzej Czerski

tel. 22 58 98 150
faks 22 58 98 151
andrzej.czerski@lasy.gov.pl

 

Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania

Jarosław Piekutin

naczelnik

tel. 22 58 98 160
faks 22 58 98 161
jaroslaw.piekutin@lasy.gov.pl

 

Wydział Gospodarowania Mieniem

Magdalena Kapuścińska

naczelnik

 
Wydział Informatyki

Paweł Pogoda

naczelnik

tel. 22 58 98 180
faks 22 58 98 181
pawel.pogoda@lasy.gov.pl
 
         
          Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa

          Rafał Majcher

          główny specjalista SL

          tel. 22 58 98 186
          rafal.majcher@lasy.gov.pl
 
 
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych 

Mariusz Błasiak

naczelnik

tel. 22 58 98 300
mariusz.blasiak@lasy.gov.pl
 
 
Wydział Zamówień Publicznych i Innowacji 

Magdalena Bukowska

naczelnik

tel. 22 58 98 215
faks 22 58 98 211
 
 
Stanowisko Radcy Prawnego ds. Ekonomicznych

Marcin Bąk

radca prawny

Maciej Iwański

radca prawny