Zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych, podpisane do 19 stycznia 2010 r.