XX Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym

Już po raz 20 w Sianowie (RDLP w Szczecinku, Nadleśnictwo Karnieszewice) odbędą się Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym. Organizatorem jest RDLP w Szczecinku, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność".

Już po raz 20 w Sianowie (RDLP w Szczecinku, Nadleśnictwo Karnieszewice) odbędą się Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym. Organizatorem jest RDLP w Szczecinku, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ "Solidarność".

Lokalizacja

Mistrzostwa odbędą się w hali sportowej w Sianowie (ul. Dworcowa 26 A). 

Zakwaterowanie uczestników w Hotelu Jan w Darłówku Wschodnim (ul. Słowiańska 24).

Uczestnicy

Każda regionalna dyrekcja może wydelegować maksymalnie ośmiu zawodników (w tym dwie panie i dwóch przedstawicieli kadry kierowniczej) wyłonionych w drodze wewnętrznych eliminacji.

Opłaty

Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi 800 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Nadleśnictwa Karnieszewice: B.G.Ż.S.A. O/Koszalin nr: 83 2030 0045 1110 0000 0048 5260 tytułem "XX Mistrzostwa w Tenisie", w terminie do dnia 25 października 2019 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, koszty nie będą zwracane z uwagi na poczynione przygotowania. 

Zgłoszenie 

Do dnia 11 października 2019 na adres zkuszlewicz@wp.pl oraz justyna.czapiewska@szczecinek.lasy.gov.pl należy przesłać następujące informacje:

- zgłoszenie imienne uczestników z podaniem jednostki delegującej wraz z podaniem zajmowanego stanowiska delegowanego,

- dane kontaktowe kierownika drużyny (tel., e-mail),

- datę i godzinę przyjazdu i wyjazdu zawodników,

- czy uczestnicy będą dysponowali własnym środkiem transportu w celu dojazdu do hali sportowej?

Kontakt

Sprawy organizacyjne - Zbigniew Kuszlewicz, tel. 600 833 541

Rezerwacje i sprawy finansowe - Justyna Czapiewska, tel. 782 865 250

 

Wydarzenie odbędzie się na podstawie Decyzji nr 111 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (zn. GK.166.16.2019).

 

Dodatkowe informacje: