XIV Bajarze z Leśnej Polany

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w czternastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Krasomówczy konkurs jest propozycją dla gawędziarzy potrafiących w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie. Celem jego organizacji jest szerzenie leśnej wiedzy, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec przyrody, zachęcanie do częstego korzystania z uroków polskich lasów.

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zaprasza do udziału w czternastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. Krasomówczy konkurs jest propozycją dla gawędziarzy potrafiących w sposób nietuzinkowy i inspirujący opowiadać o lesie. Celem jego organizacji jest szerzenie leśnej wiedzy, budowanie odpowiedzialnych postaw wobec przyrody, zachęcanie do częstego korzystania z uroków polskich lasów.

Udział w wydarzeniu jest szansą na ukazanie twórczego dorobku w pełnej krasie. Mogą w nim wziąć udział wszyscy miłośnicy lasu.

Od wielu lat w konkursie startują z sukcesami uczniowie szkół leśnych oraz leśnicy.

Tegoroczny konkurs odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej 27 i 28 maja.

W przypadku obostrzeń i braku możliwości organizacji wydarzenia w Ośrodku Kultury Leśnej przewidujemy przebieg konkursu on-line.

Na zgłoszenia osób, które za pośrednictwem słowa i gestu chcą zarażać miłością do lasu czekamy do 31 marca, a na nagrane filmy z wystąpieniami do 30 kwietnia.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnictwo w konkursie określają zasady zawarte w regulaminie (w załączniku). Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie www.okl.lasy.gov.pl.

Zapraszamy do udziału. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.