X LAT BARTNICTWA W PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ

7 kwietnia 2013 roku została wydziana pierwsza od stuleci barć w Nadleśnictwie Augustów. Wydarzenie to zapoczątkowało wiele działań służących powrotowi bartnictwa i poprawie warunków bytowania zapylaczy w lesie.

7 kwietnia 2013 roku została wydziana pierwsza od stuleci barć w Nadleśnictwie Augustów. Wydarzenie to zapoczątkowało wiele działań służących powrotowi bartnictwa i poprawie warunków bytowania zapylaczy w lesie.

Nadleśnictwo przygotowało i uzyskało dofinansowanie z tzw. Funduszy Norweskich na dwa projekty: „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach” oraz „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansą na uratowanie ostatniej ostoi pszczoły augustowskiej. LP lasy pszczołom pszczoły lasom”.

Pełne informacje dotyczące projektów znajdują się na stronie internetowej:

www.tradycyjne-bartnictwo.pl

Imprezą organizowaną już od kilku lat jest Barciowisko. Rywalizacja dwuosobowych drużyn polega na jak najbardziej wiernym wydzianiu kłody bartnej przy użyciu tradycyjnych narzędzi. 22 lipca tego roku odbędzie się już X-te Barciowisko w którym udział weźmie 20 drużyn.

O bartnictwie w Puszczy Augustowskiej, pszczołach i bartnikach będzie można dowiedzieć się więcej podczas spotkania, które odbędzie się 8 maja 2023 roku w Augustowie. Odbędą się seanse filmowe, a także zostanie odsłonięta rocznicowa kłoda bartna nad jeziorem Necko.

Program

08:00-10:00 - seans kinowy filmu „Łowcy Miodu” dla młodzieży szkolnej;

11:00 - seans kinowy filmu „Łowcy Miodu” dla uczestników konferencji

12:30 - 15:00- wystąpienia gości i referaty:

  • Nadleśnictwo Augustów- „X lat bartnictwa w Puszczy Augustowskiej”
  • dr Przemysław Nawrocki (WWF Polska) -  „Odrodzenie bartnictwa w Polsce?”
  • dr hab. Krystyna Czekońska (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) -„Zasoby pokarmowe pszczół w ekosystemach leśnych”
  • dr inż. Michał Orzechowski (SGGW w Warszawie)- „Zagospodarowanie lasów przyszłości jako środowisko życia pszczół”

15:30 - Odsłonięcie rocznicowej kłody bartnej i punktu informacyjno-promocyjnego nadleśnictwa Augustów nad jeziorem Necko przy Hotelu Warszawa.

17:00 - 18:00 stoisko edukacyjno-warsztatowe Nadleśnictwa w kinie „Iskra”

18:00 - seans kinowy filmu „Łowcy Miodu”, wstęp wolny; spotkanie i dyskusja z aktorką Magdaleną Popławską i reżyserem Krystianem Matyskiem.