Szczyt Klimatyczny TOGETAIR

II edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR odbędzie się 21-23 kwietnia. Podczas Szczytu omawiane będą konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz jak zadbać o czyste powietrze.

II edycja Szczytu Klimatycznego TOGETAIR odbędzie się 21-23 kwietnia. Podczas Szczytu omawiane będą konsekwencje zmian klimatycznych, sprawiedliwej transformacji oraz jak zadbać o czyste powietrze.

Więcej informacji o Szczycie Klimatycznym

Celem Szczytu Klimatycznego TOGETAIR jest zainicjowanie wspólnych działań wszystkich sektorów kraju - rządu, samorządów, nauki, biznesu, NGOS-ów i mediów - na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.

W tegorocznym szczycie klimatycznym wezmą udział Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny w debacie inauguracyjnej oraz Jan Tabor, p.o. zastępca dyrektora generalnego ds. gospodarki leśnej w debacie na temat hydrologii.