Konkurs fotograficzny „Ludzie zamknięci, natura otwarta"

Europejska Komisja Ekonomiczna ONZ ogłosiła konkurs fotograficzny „Ludzie zamknięci, natura otwarta. Globalny konkurs fotograficzny na temat flory i fauny w czasie COVID-19 na rzecz odbudowy ekosystemów”.

Europejska Komisja Ekonomiczna ONZ ogłosiła konkurs fotograficzny „Ludzie zamknięci, natura otwarta. Globalny konkurs fotograficzny na temat flory i fauny w czasie COVID-19 na rzecz odbudowy ekosystemów”.

Więcej informacji na: natureunlocked.unece.org

Komisja poszukuje efektownych zdjęć flory i fauny wykonanych podczas pandemii COVID-19, aby zwiększyć świadomość na temat tempa zanikania naturalnych siedlisk gatunków na całym  świecie oraz promować odnowę ekosystemu i różnorodność biologiczną jako kamienie węgielne agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Konkurs trwa do 15 września 2020 r. Najlepsze fotografie zostaną wykorzystane do zilustrowania kalendarza EKG ONZ 2021.