Konkurs „Produkt w obiegu”

Ministerstwo Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Produkt w obiegu”. Skierowany jest on do producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców, a jego celem jest promowanie i upowszechnianie idei gospodarki obiegu zamkniętego.

Ministerstwo Środowiska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Produkt w obiegu”. Skierowany jest on do producentów, projektantów, dystrybutorów oraz usługodawców, a jego celem jest promowanie i upowszechnianie idei gospodarki obiegu zamkniętego.

Szczegółowe informacje

Organizatorom zależy na promowaniu osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu.

Do konkursu zgłaszać można produkty lub projekty, które wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli w ideę minimalizacji wpływu na środowisko wytworzonych produktów przez takie ich zaprojektowanie i wybór materiałów, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie.

Termin zgłaszania wniosków mija 4 września 2019 r.

Projektowane rozwiązanie dla danego produktu ma umożliwić jego ponowne włączenie do obiegu – po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie.

Zgłoszone produkty i projekty zostaną ocenione przez ekspertów z dziedzin projektowania i ochrony środowiska, a najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na wystawie podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM (9-11 października) w Poznaniu. Laureatom konkursu dyplomy  zostaną wręczone podczas gali w ramach targów POL-ECO SYSTEM 2019.

Konkurs sfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.