IV Submisja Drewna Cennego RDLP w Gdańsku

Już na początku marca zostanie rozstrzygnięta submisja drewna cennego z terenu RDLP w Gdańsku.

Już na początku marca zostanie rozstrzygnięta submisja drewna cennego z terenu RDLP w Gdańsku.

Submisja (składanie ofert, ich otwarcie i ogłoszenie wyników) odbędzie się w Nadleśnictwie Starogard. Otwarcie ofert nastąpi 4 marca o godz. 9.30, natomiast ogłoszenie wyników 5 marca o godz. 11.00.

Surowiec będzie zgromadzony na placu ekspozycyjnym w Nadleśnictwie Starogard. Łącznie na submisję zakwalifikowano ok. 855 m3 surowca wielkowymiarowego, tj.: W DB – 776 m3, W BK  - 66 m3, W JS – 9 m3, W JW – 3 m3, W WZ – 1 m3 . Oględziny drewna na placu ekspozycyjnym będą możliwe od 22 lutego do 3 marca, w godzinach 8.00 – 15.00.