IV Europejski Tydzień Leśny

W dniach 9-13 października pod hasłem „Lasy nasze wspólne dobro” odbędzie się w Warszawie Wspólna Sesja Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO LAS2017. Najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego.

W dniach 9-13 października pod hasłem „Lasy nasze wspólne dobro” odbędzie się w Warszawie Wspólna Sesja Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO LAS2017. Najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego.

Sesji towarzyszyć będą obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego. Europejski Tydzień Leśny obchodzony od 2008 r., stwarza okazję do dyskusji na temat leśnictwa i sektora leśnego, a także jest unikatowym forum do promocji zrównoważonej gospodarki leśnej.

W ramach obchodów Lasy Państwowe zapraszają na zajęcia edukacyjne skierowane przede wszystkim dla młodzieży licealnej.

Będą one jednak miały charakter otwarty i wszyscy chętni będą mile widziani. W dziesięciu nadleśnictwach sąsiadujących z dużymi miastami, uczestnikom przybliżone zostaną zagadnienia związane z rolą lasów w obiegu dwutlenku węgla i łagodzeniu zmian klimatycznych w kontekście postanowień Porozumienia Paryskiego z 2015 r.

Wybór nadleśnictw nie jest przypadkowy. Mieszkańcy miast mają znacznie rzadszy kontakt z lasem i przyrodą, niż mieszkańcy mniejszych miejscowości.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do nadleśnictw:

 • Gdańsk (RDLP w Gdańsku) -  9 października
 • Gryfino (RDLP w Szczecinie) - 9 października
 • Łopuchówko (RDLP w Poznaniu) - 10 października
 • Oborniki Śląskie (RDLP we Wrocławiu) - 10 października
 • Katowice (RDLP w Katowicach) - 11 października
 • Niepołomice (RDLP w Krakowie) - 11 października
 • Brzeziny (RDLP w Łodzi) - 12 października
 • Celestynów (RDLP w Warszawie) - 11 października
 • Świdnik (RDLP w Lublinie) - 12 października
 • Dojlidy (RDLP w Białymstoku) - 13 października
  • Zajęcia zostaną przeprowadzone w Białymstoku, w pobliskim lesie na terenie leśnictwa Antoniuk oraz w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Dojlidy. Uczestnicy przejdą ścieżką przyrodniczą „Szlakiem Drzew Leśnych”, gdzie zostaną poruszone zagadnienia związane z gospodarką leśną, charakterystyką lasu oraz oddziaływaniem poszczególnych drzew na organizm człowieka.

 


Kluczowe zagadnienia Europejskiego Tygodnia Leśnego:

 • Europejskie lasy - oaza dla różnorodności biologicznej
 • Europejskie lasy - naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla
 • Europejskie lasy - dla klimatu!
 • Europejski lasu – naturalny rachunek oszczędnościowy
 • Europejskie lasy – znaczące źródło energii odnawialnej
 • Leśnictwo – klucz do zrównoważonego rozwoju w Europie
 • Myśl perspektywicznie jak leśnicy

Las2017, logo_kolor.jpg

Informacje na temat obchodów Europejskiego Tygodnia Leśnego na całym świecie oraz logo ETL w polskiej wersji językowej znajdują się na stronie FAO.

Organizatorzy zachęcają do organizacji wydarzeń promujących lasy i leśnictwo w ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego.

 

 Warto przypomnieć, że:

 • Każdego roku europejskie lasy pochłaniają ok. 9 proc. emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w Europie
 • Około 12 proc. europejskich lasów jest chronionych
 • W Europie rośnie ok. 400 mld drzew, to jest ok. 460 drzew na mieszkańca
 • Drewno znalazło ok. 30 tys. zastosowań

Do pobrania: