4. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA

Blisko 100 uczestników, naukowców i ekspertów z całego świata już po raz kolejny spotka się w Poznaniu, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami na temat zrównoważonego leśnictwa i lasów oraz szans i ograniczeń wynikających ze zmian klimatu. 14-16 września, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się bowiem 4. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Organizatorami wydarzenia są Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Blisko 100 uczestników, naukowców i ekspertów z całego świata już po raz kolejny spotka się w Poznaniu, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami na temat zrównoważonego leśnictwa i lasów oraz szans i ograniczeń wynikających ze zmian klimatu. 14-16 września, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbędzie się bowiem 4. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA. Organizatorami wydarzenia są Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Tematem tegorocznej edycji Konferencji jest „Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu". Program dwudniowego wydarzenia obejmować będzie zagadnienia związane m.in. z innowacjami w sektorze leśno–drzewnym, nowymi technologiami oraz alternatywnymi surowcami lignocelulozowymi.

Nie zabraknie również prezentacji i dyskusji nt. środowiskowych aspektów sektora leśno–drzewnego oraz zrównoważonego leśnictwa z perspektywy zmieniającego się klimatu.

Postawiliśmy na interdyscyplinarność. Scalamy międzynarodowe środowisko naukowców zajmujących się rozwojem różnych dyscyplin naukowych, prowadzące badania podstawowe jak i wdrożeniowe. Chcemy połączyć leśnictwo, drzewnictwo i gospodarkę aby we wspólnej dyskusji rozwiązywać bieżące wyzwania, które stawiają przed nami m.in. zmiany klimatyczne (czyli temat tegorocznej konferencji). Chcemy między innymi ułatwić dialog na temat roli lasów i gospodarki leśnej w łagodzeniu zmian klimatu, określić luki w wiedzy i priorytety dla przyszłych badań i gromadzenia danych, w celu lepszego zrozumienia naukowego i wspierania rozwoju polityki mającej znaczenie dla gospodarki leśnej w kontekście łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji i opracowywać i rozpowszechniać najnowocześniejsze spojrzenie na lasy i klimat, które odzwierciedla wyniki wymiany opinii i obszarów porozumienia wynikających z konferencji - mówi Prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek

Jednym z celów konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce oraz zwiększenie konkurencyjności sektora leśno–drzewnego na arenie międzynarodowej. Partnerami wydarzenia są Targi DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jest ono również afiliowane przez Europejski Instytut Leśny (EFI). Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe.

- Konferencja Wood Science Economy daje możliwość zapoznania się z najnowszymi odkryciami naukowymi i omówienie ich w gronie praktyków, zarówno ze strony leśnej, jak i drzewnej. To unikalna sytuacja w skali nie tylko naszego kraju, ale i w skali europejskiej. Połączenie sił Łukasiewicza Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, Lasów Państwowych, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk daje wyjątkową wartość dla sektora leśno-drzewnego. Tego wydarzenia nie wolno pominąć - podkreśla dr hab. inż. Zbigniew Karczewski, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny.

Do udziału w Konferencji szczególnie zapraszamy przedstawicieli kadry odpowiedzialnej za leśnictwo, drzewnictwo oraz powiązane z tym dziedziny pokrewnych związanych m.in. z nauką, przemysłem, produkcją, handlem, rozwojem i działaniami operacyjnymi. Udział w wydarzeniu jest płatny.

Więcej informacji na www.wood-science-economy.pl

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz  Poznański Instytut Technologiczny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny to multidyscyplinarny jednostka naukowo-badawcza
o międzynarodowej skali działania. Powstał 1 stycznia 2022 r. w wyniku połączenia pięciu poznańskich instytutów
o ugruntowanej pozycji rynkowej, bogatym dorobku naukowym i wieloletnim doświadczeniu w kreowaniu innowacji, nowoczesnych technologii i specjalistycznych usług badawczych.

Łukasiewicz — PIT prowadzi obecnie szeroki zakres prac badawczo-rozwojowych w ramach sześciu Centrów Badawczych w obszarach: technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych. Poszerza możliwości rozwojowe dotychczasowych Instytutów i znacząco pogłębia ich ofertę rynkową. W wyniku łączenia, powstają nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.
Więcej na pit.lukasiewicz.gov.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) jest wiodącą uczelnią rolniczą i przyrodniczą w Polsce. Może poszczycić się bogatymi tradycjami, gdyż jego początki sięgają 1870 roku. Jednym z obszarów działalności naukowo-badawczej Uczelni jest realizacja różnego rodzaju projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Każdego roku jednostki naukowe, dydaktyczne i badawcze Uniwersytetu realizują blisko 100 takich projektów. Uczelnia prowadzi szeroko zakrojoną międzynarodową współpracę naukową i edukacyjną w ramach Siódmego Programu Ramowego UE, Erasmus+, Ceepus, Horyzont 2020, Cost oraz Tempus.

Wydział Leśny i Technologii Drewna jest jednym z 6 wydziałów UPP. Wydział jest wiodącą instytucją w zakresie badań naukowych dotyczących leśnictwa i technologii drewna w Polsce i rozpoznawalną w Europie. Badania prowadzone na Wydziale obejmują szeroki zakres problemów naukowych, takich jak adaptacja lasu do zmieniającego się środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej, wyzwania urządzania lasu, modelowanie usług ekosystemowych, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz innowacje dotyczące zrównoważonego wykorzystania drewna. Więcej na skylark.up.poznan.pl