Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą - wpływ na zbiorowiska leśne