Konsekwencje objęcia ochroną ścisłą na możliwość sekwestracji dwutlenku węgla i produkcje drewna