Miejsca niezwykłe w Lasach Państwowych

Jest to pierwsza publikacja z serii Warto zobaczyć. Opisano w niej oraz zilustrowano zdjęciami i mapkami siedem obszarów różniących się geograficznie i historycznie. Wszystkie są na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Turysta znajdzie tam wyjątkowe obiekty stworzone przez naturę lub ludzi. Ważną rolę w ochronie, udostępnianiu i popularyzacji opisywanych miejsc odgrywają leśnicy, dbający o przyrodę i dziedzictwo kulturowe obszarów, na których gospodarują.
03.11.2016

Jest to pierwsza publikacja z serii Warto zobaczyć. Opisano w niej oraz zilustrowano zdjęciami i mapkami siedem obszarów różniących się geograficznie i historycznie. Wszystkie są na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Turysta znajdzie tam wyjątkowe obiekty stworzone przez naturę lub ludzi. Ważną rolę w ochronie, udostępnianiu i popularyzacji opisywanych miejsc odgrywają leśnicy, dbający o przyrodę i dziedzictwo kulturowe obszarów, na których gospodarują.