Turystyka i rekreacja leśna

Zapraszając do lasu zachęcamy do uprawiania rożnych form turystyki, które nie ingerują w naturalne środowisko, lecz dają wypoczynek i niosą wartości poznawcze.
11.05.2020

Zapraszając do lasu zachęcamy do uprawiania rożnych form turystyki, które nie ingerują w naturalne środowisko, lecz dają wypoczynek i niosą wartości poznawcze.