Perły przyrody Lasów Państwowych

Album ukazujący piękno i różnorodność polskiej przyrody. W publikacji zaprezentowano 15 wyjątkowych miejsc z różnych regionów Polski. Autor wybrał najdziksze ostępy leśne objęte ochroną, dlatego często nieosiągalne dla zwykłego turysty. Walorem książki są zarówno zdjęcia roślin i zwierząt, jak i opisy prezentowanych miejsc.
16.11.2016

Album ukazujący piękno i różnorodność polskiej przyrody. W publikacji zaprezentowano 15 wyjątkowych miejsc z różnych regionów Polski. Autor wybrał najdziksze ostępy leśne objęte ochroną, dlatego często nieosiągalne dla zwykłego turysty. Walorem książki są zarówno zdjęcia roślin i zwierząt, jak i opisy prezentowanych miejsc.

Autor publikacji Paweł Fabijański jest biologiem. Jego pasja to przemierzanie Polski w poszukiwaniu miejsc wyjątkowych pod względem przyrodniczym. Do książki wybrał obszary chronione, administrowane przez Lasy Państwowe, jego zdaniem szczególnie zasługujące na uwag.

Wśród „pereł przyrody” są obszary objęte częściową ochroną, np. lasy świerkowe z okolic Istebnej w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego lub jezioro Wisola w Ińskim Parku Krajobrazowym. Znajdziemy tam także rezerwaty przyrody, m.in. rezerwat „Jezioro Łuknajno” wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO.

Każdy rozdział publikacji to opowieść o innym miejscu. Z kart książki dowiemy się na przykład, dlaczego Otryt stał się dzikim zakątkiem bieszczadzkim i jaka jest geneza istebniańskich świerków.

Wszystkie te opowieści są bogato ilustrowane barwnymi zdjęciami. Są na nich rozległe widoki, np. ośnieżonego masywu Pilska lub zamglonych łąk. Czytelnik książki może też podziwiać mniejsze elementy krajobrazu, takie jak „Brama Twardowskiego” i szumy na Tanwi. Autor wydobył także piękno podszytu i ściółki leśnej, fotografując w zbliżeniu liście, kwiaty i owoce leśne. Nie zabrakło także zdjęć zwierząt, m.in. jarząbka z pisklęciem, wilków podążających za tropem i polującego bielika.

Tereny leśne pokazane w książce jedynie pozornie są pozbawione ingerencji człowieka. Ich dobry stan to rezultat dbałości kilku pokoleń przyrodników i leśników.