Lasy dla ludzi, ludzie dla lasu

Wszyscy jesteśmy związani z lasem, choć nie wszyscy dostrzegamy jego ogromny wpływ na nasze życie. Jednak dla części społeczeństwa od lasu zaczyna się każdy dzień, tam koncentruje się ich praca lub życiowa pasja. O swoim sposobie na życie, z lasem w roli głównej, opowiadają na kartach naszej najnowszej publikacji.
03.04.2019

Wszyscy jesteśmy związani z lasem, choć nie wszyscy dostrzegamy jego ogromny wpływ na nasze życie. Jednak dla części społeczeństwa od lasu zaczyna się każdy dzień, tam koncentruje się ich praca lub życiowa pasja. O swoim sposobie na życie, z lasem w roli głównej, opowiadają na kartach naszej najnowszej publikacji.