Lasów przybywa

29.11.2016

"Lasy są jednym z najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego i czynnikiem kształtującym równowagę ekologiczną. Znamy lasy z własnego otoczenia, z wakacyjnych wędrówek, cenimy leśny krajobraz i dary lasu. Możemy się więc cieszyć, że lasów w Polsce przybywa. Informacje medialne o zmniejszaniu się powierzchni leśnej na świecie są prawdziwe, ale nie w odniesieniu do Europy, a przede wszystkim do Polski. 
Wszędzie, gdzie jest to możliwe, las odnawia się sam. Spontaniczne pojawienie się lasu to wynik sukcesji wtórnej, zjawiska następującego w wyniku zaniechania gospodarki rolnej lub naturalnych zaburzeń w przyrodzie. Czasem jednak odnowienie naturalne jest utrudnione – teren może być zbyt zadarniony, zagrożony przez grzyby pasożytnicze lub trwają lata nieurodzaju nasion. Wtedy w procesie odnawiania uczestniczy człowiek. Leśnicy – gospodarze lasów – dobierają gatunki drzew i sposoby sadzenia, odnawiają las lub zalesiają nowe tereny. Dzięki takim działaniom możliwe jest zachowanie trwałości lasu, a nawet zwiększanie jego powierzchni. Większość lasów, które powstały w ostatnich dziesięcioleciach, to wynik odnowień i zalesień. Pozostałe to efekt wtórnej sukcesji. Obecnie prowadzona w Lasach Państwowych zrównoważona gospodarka leśna jest coraz bardziej zbliżona do natury. Jakie mechanizmy i procesy działają w naturze w trakcie powstawania młodego pokolenia lasu? Jak dobrze i skutecznie pomagać w tym przyrodzie? Jak wyglądała lesistość Polski dawniej, a jak jest obecnie? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tej publikacji."
- Magdalena Frączek