Botanika w lesie – dla młodzieży (gimnazjum lub przełom szkoły podstawowej i liceum)

20.02.2018


Dwustronna karta zadań przeznaczona jest do druku lub powielania na drukarkach biurowych. Należy ją wydrukować
w formacie A3, a następnie złożyć wzdłuż linii przerywanych do formatu A6.