Rybołowy online

Leśnicy oraz ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów od lat mają pod swoją opieką rybołowy. Nie tylko monitorują stanowiska, gdzie ptaki gniazdują, ale także prowadzą badania i edukują.
06.05.2014

Leśnicy oraz ornitolodzy z Komitetu Ochrony Orłów od lat mają pod swoją opieką rybołowy. Nie tylko monitorują stanowiska, gdzie ptaki gniazdują, ale także prowadzą badania i edukują.

Więcej o projekcie ochrony prowadzonym przez leśników 

W Polsce jest około 30 par lęgowych, zaś u naszych sąsiadów za Odrą występuje zdecydowanie więcej, gdyż ok. 750 par, a po drugiej stronie Bałtyku - w Szwecji - jest ponad 4 tys. par! Przyczyny tak nielicznej populacji rybołowów w Polsce nie są jasne. 

Żeby znaleźć powód, zatrzymać spadek liczebności i odbudować jego stan leśnicy i Komitet Ochrony Orłów rozpoczęli projekt „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowany w nadleśnictwach położonych na północy kraju.

W ramach działań wspólnie montują nowe platformy lęgowe, monitorują trasy migracji i pobytu w Polsce za pomocą nadajników GPS, monitorują życie, w tym skład diety ptaków, przy gniazdach których zamontowane są kamery na podczerwień. 

Jedna z kamer znajduje się w Nadleśnictwie Lipka, gdzie od 2014 roku można śledzić obraz online z gniazda. Transmisje online, które internauci mogą śledzić, są elementem projektu i służy zbieraniu informacji o życiu tych ptaków, ale także edukacji i propagowaniu ochrony przyrody.

W ramach projektu przeprowadzono także szczegółową inwentaryzację populacji rybołowa. Prowadzone są również kompleksowe działania, polegające na analizie wszystkich zagadnień dotyczących życia tego gatunku. Zapewniono bezpieczeństwo stanowiskom lęgowym, ograniczono zagrożenia oraz prowadzono działania edukacyjne.

Finansowanie projektu zapewnił program LIFE, NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe. Całość prac kosztowała ponad 5 mln zł. Obecnie trwa ostatnia faza projektu.