#29 Biernie czy czynnie? Jak chronić przyrodę?

Przyroda podlega nieustannym przemianom, zarówno poprzez zmiany cywilizacyjne, jak i klimatyczne. W Polsce ochronę przyrody prowadzi się na mocy Ustawy o ochronie przyrody.
04.09.2020

Przyroda podlega nieustannym przemianom, zarówno poprzez zmiany cywilizacyjne, jak i klimatyczne. W Polsce ochronę przyrody prowadzi się na mocy Ustawy o ochronie przyrody.

Jakie mamy w tej dziedzinie sukcesy?
Jakie formy ochrony przyrody możemy spotkać w kraju, a w szczególności na terenie Lasów Państwowych, zarządzającymi 1/3 jego powierzchni?
Czym jest ochrona bierna, a czym czynna?
Dlaczego bobry są takie interesujące i czy trudno policzyć żubry?
Jak stworzyć strefę ochronną i jaki wpływ na ochronę przyrody ma każdy obywatel?

Posłuchajcie rozmowy Pauliny z Łukaszem Ławryszem (ZPKWW) i Małgorzatą Czyżewską (DGLP) poświęconej ochronie przyrody w Polsce.

Jeśli wolicie z wizją, zapraszamy na YouTube:

Zobacz również:
- Dąb Bartek Online 
- Żubry Online 

Do dyskusji zapraszamy na grupę Między Drzewami Podcast na Facebooku 

Prowadzenie: Paulina Król, CILP
Goście: Łukasz Ławrysz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego; Małgorzata Czyżewska, Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Produkcja: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych & Abstra

#MiędzyDrzewami #Podcast #PolskiPodcast #ŁukaszŁawrysz #PaulinaKról #LasyPaństwowe #MałgorzataCzyżewska #podcast #ochronaprzyrody #ochronabierna #ochronaczynna