Odcinek 12

W polskich lasach żyje niemal 90 tys. bobrów, jednak pół wieku temu było zaledwie 200 sztuk tych gryzoni. Bobry wywierają szczególny wpływ na las – wznoszą tamy, żeremia i ścinają drzewa. Dzięki swojej działalności tworzą rozlewiska i przyczyniają się do wzrostu różnorodności środowiska oraz podnoszenia poziomu wód gruntowych. Niestety, działalność bobrów ma negatywny wpływ dla gospodarki człowieka.
19.07.2016

W polskich lasach żyje niemal 90 tys. bobrów, jednak pół wieku temu było zaledwie 200 sztuk tych gryzoni. Bobry wywierają szczególny wpływ na las – wznoszą tamy, żeremia i ścinają drzewa. Dzięki swojej działalności tworzą rozlewiska i przyczyniają się do wzrostu różnorodności środowiska oraz podnoszenia poziomu wód gruntowych. Niestety, działalność bobrów ma negatywny wpływ dla gospodarki człowieka.