W pierwszej serii widzowie wraz z ekipą telewizyjną zawędrują w Bieszczady. Ich przewodnikami po bieszczadzkich lasach są leśniczy z Baligrodu - Kazimierz Nóżka i Marcin Scelina. W nietuzinkowy sposób opowiadają o przyrodzie, i gospodarce leśnej w tamtejszych nadleśnictwach oraz przeszłości tego skrawka Polski.
W tym odcinku poznamy kolejne osoby z załogi bieszczadzkiego Nadleśnictwa Baligród i pewne elementy ich codziennej pracy. Nasi bohaterowie wraz z szefem, nadleśniczym Wojciechem Głuszką, podsumują też wydarzenia ostatnich miesięcy, które widzowie mieli okazję śledzić w 10 kolejnych odcinkach programu.
W tym odcinku prowadzący program opowiedzą o turystyce i edukacji leśnej. Zobaczymy m.in. jak leśnicy starają się uczynić rekreację na łonie natury wygodną i bezpieczną, finansując i budując potrzebną do tego infrastrukturę, zapewniając turystom opiekę i pomoc. Dowiemy się, jak można i warto spędzać czas w lesie aktywnie i zdrowo, o czym nasi bohaterowie postarają się zaświadczyć osobiście.
Tym razem prowadzący program opowiedzą o rzadkich i chronionych gatunkach roślin i zwierząt, jakie można spotkać na terenie ich nadleśnictwa i w całych Lasach Państwowych oraz o sposobach ich ochrony. Użytkowanie lasów w taki sposób, by zaspokoić potrzeby społeczne i gospodarcze, ale jednocześnie zachować trwałość lasów i ich różnorodność biologiczną, to podstawowe zadanie zrównoważonej gospodarki leśnej.
Tym razem odwiedzimy te miejsca, gdzie leśne ekosystemy stykają się z innymi. Takie przejściowe strefy, czyli ekotony, posiadają własną, ciekawą charakterystykę i przyrodnicze bogactwo. Wytwarzają się tam, gdzie las graniczy na przykład ze zbiornikiem wodnym, drogą, polami uprawnymi czy łąkami.
Wraz z baligrodzkimi leśniczymi odwiedzimy pozostałości po wysiedlonych po wojnie bieszczadzkich wsiach, stare cmentarzyska, skryte w gęstwinach i dawno zapomniane górnicze sztolnie, cerkwiska świadczące o barwnej i burzliwej historii Podkarpacia, często mocno związanej z lasami i leśnictwem.
W tym odcinku zobaczymy jak Kazimierz i Marcin odbierają sadzonki ze szkółki w Górzance, przygotowują wybraną powierzchnię w leśnictwie Roztoki i sadzą tam nowe drzewa. Dowiemy się o odnawianiu i przebudowie lasów, zalesieniach, będzie też o burzliwej, także dla lasów, bieszczadzkiej historii – ze szczęśliwym finałem.
Kolejny odcinek to idealna okazja, by przyjrzeć się, jak leśnicy odnawiają i przebudowują lasy oraz zalesiają dotychczasowe nieużytki. Wiele się jednak musi wydarzyć, zanim przyjdzie do sadzenia nowych drzew. I właśnie o tym dowiemy się w leśnej szkółce baligrodzkiego nadleśnictwa w Górzance: skąd biorą się nasiona wysiewane na leśnych szkółkach, jak wygląda praca szkółkarza, co i kiedy się sadzi.
Tym razem zobaczymy Kazimierza Nóżkę i Marcina Scelinę przy pracy związanej z organizowaniem pozyskania i odbiórki drewna. Poznamy poszczególne etapy tego procesu i osoby w to zaangażowane. Na deser będzie zaś trochę o prozie…
W pierwszym odcinku przedstawiamy nieco bliżej naszych nietuzinkowych bohaterów z Baligrodu: leśniczych Kazimierza Nóżkę i Marcina Scelinę oraz nadleśniczego Wojciecha Głuszkę, a także miejsce ich pracy. Mówimy również o roli i znaczeniu tzw. martwego drewna w lesie.