System ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych

Leśnicy stale ulepszają system ochrony przeciwpożarowej lasów. Najważniejsze to jak najszybciej wykryć dym, ustalić miejsce pożaru i podjąć działania. Dzięki temu większość pożarów udaje się ugasić w początkowej fazie. Koszty utrzymania tego systemu to ponad 120 mln zł rocznie ze środków Lasów Państwowych.
24.05.2024

Leśnicy stale ulepszają system ochrony przeciwpożarowej lasów. Najważniejsze to jak najszybciej wykryć dym, ustalić miejsce pożaru i podjąć działania. Dzięki temu większość pożarów udaje się ugasić w początkowej fazie. Koszty utrzymania tego systemu to ponad 120 mln zł rocznie ze środków Lasów Państwowych.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).