Rogi vs poroże

Co jest rogami, a co porożem? Czy jelenie dumnie noszą na głowie rogi czy poroże? Co ozdabia głowy poczciwych krasuli? Ta kolejna infografika przygotowana przez Lasy Państwowe pozwoli uniknąć jednej z najczęściej popełnianych pomyłek, czyli mylenia rogów z porożem. Warto pamiętać, że jelenie, sarny czy łosie mają poroże, które każdego roku wymieniają na nowszy model, natomiast krowy, barany oraz żubry noszą rogi. Przy okazji przypominamy, że sarna nie jest żoną jelenia!
07.10.2020

Co jest rogami, a co porożem? Czy jelenie dumnie noszą na głowie rogi czy poroże? Co ozdabia głowy poczciwych krasuli? Ta kolejna infografika przygotowana przez Lasy Państwowe pozwoli uniknąć jednej z najczęściej popełnianych pomyłek, czyli mylenia rogów z porożem. Warto pamiętać, że jelenie, sarny czy łosie mają poroże, które każdego roku wymieniają na nowszy model, natomiast krowy, barany oraz żubry noszą rogi. Przy okazji przypominamy, że sarna nie jest żoną jelenia!

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).