Pierwsza pomoc

Natychmiastowe rozpoczęcie akcji resuscytacji u poszkodowanego z podejrzeniem nagłego zatrzymania krążenia zwiększa trzykrotnie prawdopodobieństwo przeżycia.
01.07.2020

Natychmiastowe rozpoczęcie akcji resuscytacji u poszkodowanego z podejrzeniem nagłego zatrzymania krążenia zwiększa trzykrotnie prawdopodobieństwo przeżycia.