Mocniejsze lasy na zmiany klimatu

To, co widzisz przed sobą, to trwająca przebudowa lasu. Leśnicy zastępują jedne gatunki rosnących tu drzew innymi, lepiej dostosowanymi do istniejącego siedliska. Po wprowadzeniu nowych gatunków las stanie się też bardziej różnorodny. To wszystko sprawi, że będzie odporniejszy.
14.10.2021

To, co widzisz przed sobą, to trwająca przebudowa lasu. Leśnicy zastępują jedne gatunki rosnących tu drzew innymi, lepiej dostosowanymi do istniejącego siedliska. Po wprowadzeniu nowych gatunków las stanie się też bardziej różnorodny. To wszystko sprawi, że będzie odporniejszy.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).