Jemioła w natarciu

Jemioła to urokliwa roślina kojarząca się zwykle bardzo pozytywnie, jednak od pewnego czasu spędza sen z powiek wielu leśników. Coraz większym zagrożeniem dla lasów stanowi jemioła. Zamierają nie tylko pojedyncze drzewa, ale także całe drzewostany sosnowe, jodłowe czy brzozowe. Naukowcy badają zjawisko, leśnicy monitorują zagrożenie i prowadzą działania zaradcze.
19.04.2022

Jemioła to urokliwa roślina kojarząca się zwykle bardzo pozytywnie, jednak od pewnego czasu spędza sen z powiek wielu leśników. Coraz większym zagrożeniem dla lasów stanowi jemioła. Zamierają nie tylko pojedyncze drzewa, ale także całe drzewostany sosnowe, jodłowe czy brzozowe. Naukowcy badają zjawisko, leśnicy monitorują zagrożenie i prowadzą działania zaradcze.

W Polsce stwierdzono trzy podgatunki jemioły, które występują tylko na określonych gatunkach drzew. Do niedawna najbardziej znana i najczęściej występująca – również w parkach i starych sadach - była jemioła pospolita typowa (Viscum album ssp. album). Gatunek ten rośnie na drzewach liściastych, takich jak topole, brzozy, lipy, klony, jabłonie, grusze i jarzęby, a nawet olsze (nie spotkamy jej za to na buku zwyczajnym, jesionie wyniosłym i dębach).

W ostatnich latach obserwowana jest jednak ekspansja jemioły pospolitej rozpierzchłej (Viscum album ssp. austriacum), która rośnie przede wszystkim na sosnach, rzadziej modrzewiach i świerkach oraz jemioły pospolitej jodłowej (Viscum album ssp. abietis), która rośnie tylko na jodłach.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).