Historia restytucji żubra

Wzrost liczebności żubra jest niebagatelnym sukcesem polskiej ochrony przyrody, ale to wcale nie oznacza, że gatunek jest już bezpieczny. Małe zróżnicowanie genetyczne, ciągle jednak stosunkowo niska liczebność światowej populacji i liczne zagrożenia, zarówno populacyjne, jak i środowiskowe, powodują, że żubr wciąż potrzebuje pomocy opartej na rozumieniu biologii gatunku.
04.07.2024

Wzrost liczebności żubra jest niebagatelnym sukcesem polskiej ochrony przyrody, ale to wcale nie oznacza, że gatunek jest już bezpieczny. Małe zróżnicowanie genetyczne, ciągle jednak stosunkowo niska liczebność światowej populacji i liczne zagrożenia, zarówno populacyjne, jak i środowiskowe, powodują, że żubr wciąż potrzebuje pomocy opartej na rozumieniu biologii gatunku.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).