Fakty o rybołowach

Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. Obecnie mamy około 30 par, choć jego europejska populacja jest szacowana na 8–10 tys. par. W Polsce od wielu lat odnotowuje się drastyczny spadek liczebności. Jest to gatunek podlegający ochronie ścisłej, wymagający ochrony czynnej. Rybołowy są umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i Załączniku Dyrektywy Ptasiej.
20.09.2022

Rybołów jest jednym z najrzadszych polskich ptaków szponiastych. Obecnie mamy około 30 par, choć jego europejska populacja jest szacowana na 8–10 tys. par. W Polsce od wielu lat odnotowuje się drastyczny spadek liczebności. Jest to gatunek podlegający ochronie ścisłej, wymagający ochrony czynnej. Rybołowy są umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i Załączniku Dyrektywy Ptasiej.

Infografiki można wykorzystywać w celach edukacyjnych na zasadach licencji  CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).