Żubry w Puszczy Knyszyńskiej mają się dobrze

Niemal pół wieku minęło od sprowadzenia pierwszego żubra do Puszczy Knyszyńskiej w Nadleśnictwie Krynki. Zwierzęta te na dobre zadomowiły się w tamtejszych lasach.
28.06.2016 | Robert Konował, Nadleśnictwo Krynki

Niemal pół wieku minęło od sprowadzenia pierwszego żubra do Puszczy Knyszyńskiej w Nadleśnictwie Krynki. Zwierzęta te na dobre zadomowiły się w tamtejszych lasach.

Pierwszy żubr przywędrował w okolice Sosnowika z Puszczy Białowieskiej. Pozostałych pięć osobników, również z Puszczy Białowieskiej, zostało już przywiezionych. Stanowiły one grupę założycielską wolnościowego stada przemierzającego obszar Puszczy Knyszyńskiej. A dokładnie jej część wschodnią, czyli teren trzech nadleśnictw: Krynek, Walił i Supraśla.

Obecnie populacja żubra w Puszczy Knyszyńskiej wynosi 134 osobników: 42 byki, 54 krowy, 17 sztuk „młodzieży” oraz 21 cieląt.

O udziale leśników w ochronie żubrów w Polsce przeczytaj w „Echach Leśnych”.

Leśnicy od wielu lat aktywnie uczestniczą w ochronie tego gatunku. W ramach realizowanych projektów zagospodarowaniu podlegają nieużytki, np. łąki, na które w wyniku sukcesji naturalnej powróciły drzewa i krzewy, a także  turzycowiska i trzcinowiska, powstają również oczka wodne. Jest to duży wkład w proces przywracania żubra w Puszczy Knyszyńskiej.

Żubry żyją także w innych lasach na terenie Polski. Najliczniejsze na świecie, wolno żyjące stado zamieszkuje Puszczę Białowieską. Tam, według ostatniego liczenia, na wolności żyje 578 żubrów.

Żubry można oglądać online z polany w Nadleśnictwie Browsk.

Natomiast w Bieszczadach żyje najliczniejsze na świecie stado żubrów bytujące w górach. Tamtejsza grupa liczy 344 osobników, jest to dwa razy więcej niż w 2002 r. W 2012 r., również w Bieszczadach powstała zagroda pokazowa w Mucznem, do której są sprowadzane żubry ze Szwajcarii (gospodarzami obiektu są leśnicy). Obecnie można tam oglądać 12 osobników.
Również w bieszczadzkim Nadleśnictwie Stuposiany - w dolinie górnego Sanu - rozpocznie się odtwarzanie dzikiego stada żubrów. Stado zostało wyeliminowane w 2013 r., zwierzęta były chore na gruźlice.

Żubry zamieszkują także cztery nadleśnictwa w województwie zachodniopomorskim. Obecnie na terenie nadleśnictw Mirosławiec i Drawsko żyje 170  żubrów.

Prof. Wanda Olech-Piasecka w kwartalniku „Echa Leśne” wyjaśniała, że w całej Europie. jest ok. 4,5 tys. żubrów, a powinno ich być 10 tys. Ok. 2700 przebywa na wolności; oprócz Polski także w Rosji, na Białorusi, Słowacji i Litwie. Dopiero, gdy liczebność populacji przekroczy tę wielkość, czyli 10 tys. osobników, to według Czerwonej Księgi IUCN gatunek przestanie być zagrożony.