Ogólnopolskie Dni Lasu w Zielonej Górze

Zielonogórskie ulice, mimo iż i tak bardzo zielone, zazieleniły się jeszcze bardziej dzięki leśnikom przybyłym 28 maja na uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu oraz jubileuszem 70-lecia istnienia Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
28.07.2017 | JERZY DRABARCZYK

Zielonogórskie ulice, mimo iż i tak bardzo zielone, zazieleniły się jeszcze bardziej dzięki leśnikom przybyłym 28 maja na uroczystości związane z Ogólnopolskimi Dniami Lasu oraz jubileuszem 70-lecia istnienia Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

-  70-lecie istnienia struktur zielonogórskich lasów to dla wszystkich leśników z tzw. Ziem Odzyskanych bardzo ważna data. Po drugiej wojnie światowej tu rozpoczynali pracę jeszcze ludzie zakorzenieni w realiach Polski przedwojennej. A lata Polski powojennej to lata politycznie trudne. Jednakże tutejszym leśnikom udało się często złym pomysłom na funkcjonowanie polskiego leśnictwa oprzeć, w dobrej kondycji utrzymywać lasy, przekazując swoją wiedzę następnym pokoleniom. Za to wszystko Wam serdecznie dziękuję – powiedział Adam Wasiak, dyrektor generalny LP.

Uczestnicy święta, w którym obok leśników pracujących w LP i parkach narodowych, tych czynnych zawodowo jak i kombatantów obecni byli m.in. przedstawiciele instytucji naukowych, goście z zagranicy (z Niemiec, z Saksonii i Brandenburgii), reprezentanci władz państwowych i samorządowych, związków zawodowych i organizacji społecznych, a także przedstawiciele przemysłu drzewnego, przenieśli się do pobliskiej Ochli, gdzie wzdłuż alei na terenie tamtejszego muzeum etnograficznego posadzono 70 robinii akacjowych na jubileusz 70-lecia Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Odznaczenia i wyróżnienia:

Złoty Krzyż Zasługi:
Eugeniusz Chursowicz (RDLP Białystok);

Złoty medal „Za długoletnią Służbę”:
Jan Książkowski (RDLP Białystok);

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”:
Jan Banacki (RDLP Gdańsk), Adam Pleskot (RDLP Gdańsk), Tomasz Jóźwiak (RDLP Warszawa), Robert Płocki (RDLP Warszawa), Zbigniew Mosiejczyk (RDLP Wrocław), Jerzy Groblewski (RDLP Olsztyn), Ryszard Kieczur (RDLP Zielona Góra), Kazimierz Suchowera (RDLP Piła).

Kordelasy Leśnika Polskiego:
Maria Kicka-Pilewska (DGLP), Zbigniew Banaszkiewicz (AMiRR), Jerzy Bunikiewicz (RDLP Zielona Góra), Krzysztof Janiak (RDLP Piła), Piotr Pietkun (RDLP Szczecin), Andrzej Ratajczak (RDLP Poznań), Janusz Wilgorski (RDLP Toruń).

Lasy dobrem narodowym

W Ochli, gdzie odbyła się też część oficjalna uroczystości, przybyły na spotkanie Dariusz Młotkiewicz zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego podkreślał m.in., że Lasy Państwowe były, są i będą podstawą gospodarki leśnej w Polsce. Przypomniał, że kiedy powstawały w okresie międzywojennym, włączały się m.in. w tak sztandarowe wówczas inwestycje jak budowa Gdyni, która stała się bramą Polski na świat. - Dzisiaj LP są bardzo istotnym i doskonale funkcjonującym elementem gospodarki narodowej - zaznaczył.
Dziękując za bardzo dobrą współpracę LP i Kancelarii Prezydenta przypomniał ubiegłoroczną akcję sadzenia Dębów Wolności.

Coraz to nowe wyzwania

„Polski model leśnictwa jest wysoko oceniany przez przyrodników i leśników wielu krajów. Nasze lasy są narodowym dobrem Polaków, które wpisuje się również w rozwój zielonej gospodarki całej Europy” - to słowa zawarte w liście ministra środowiska Macieja Grabowskiego, odczytanym przez Piotra Kaczyńskiego, szefa gabinetu politycznego ministra.

W liście minister m.in. pisze: „Czasy obecne stawiają przed leśnikami nowe wyzwania. Leśnictwo wielofunkcyjne, duże zaangażowanie LP w sprawy ochrony przyrody, gospodarka rynkowa, silna presja społeczeństwa na lasy powodują nowe problemy, z którymi leśnicy na co dzień muszą sobie radzić. (…) Współczesne leśnictwo w Polsce łączy cele ochronne, hodowlane, produkcyjne z potrzebami ekonomicznymi i społecznymi, dbając przede wszystkim o trwałość zrównoważonej gospodarki leśnej. (…) obecnie LP to największa organizacja w Europie zarządzająca lasami publicznymi. (…) Osiągnięcia polskiego leśnictwa spotykają się z ogromnym uznaniem w skali europejskiej i światowej, tym bardziej, że z powodzeniem udaje się im realizować zasadę samofinansowania gospodarki leśnej z własnych produktów…

„Świat cyfr, projektów i problemów”

- Ogólnopolskie Dni Lasu, są też okazją do przeniesienia się w wir bieżących problemów LP, niejako pokazując to co się dzieje w firmie, jakie mamy zamierzenia, jakie ambicje i plany - mówił Adam Wasiak, dyrektor generalny LP. Dzieląc się aktualnymi informacjami dotyczącymi ekonomicznych aspektów funkcjonowania LP dyrektor m.in. przypomniał, że 2015 r. przychody ze sprzedaży drewna wyniosą około 7 mld zł. - Staramy się, żeby zysk LP w wysokości 129 mln zł gwarantował rozwój firmy. Dotychczasowe wyniki wskazują, że ten poziom jest bardzo realistyczny. Dodał, że w ostatnich latach wzrosły nakłady na budowę środków trwałych, szczególnie na inwestycje drogowe.

Zwiększa się też pozyskanie, wiele jednostek pozyskuje już ponad 100 tys. m sześc. drewna rocznie. - Jest to efekt dobrego stanu naszych drzewostanów i roztropnej gospodarki prowadzonej przez LP. To dobry sygnał dla partnerów z przemysłu drzewnego - mówił Adam Wasiak. W dalszej części dyrektor przytaczał też kwoty związane z hodowlą i ochroną lasu (w tym roku LP wyasygnują na ochronę lasu przed zwierzyną około 160 mln zł); ochroną przyrody (19 mln zł), ochroną ppoż. (78 mln zł), dofinansowaniu parków narodowych (24 mln zł), dofinansowywaniu badań naukowych (40 mln zł), jak również o współpracy z samorządami, z którymi LP prowadzi wspólne inwestycje. Wspominał też o nakładach oraz projektach realizowanych i planowanych związanych z edukacją oraz turystyką. Dziś jest już ponad 3 tys. parkingów, 22 tys. km szlaków pieszych, 19 tys. km szlaków rowerowych, a także 6,4 tys. obiektów edukacji leśnej. Podkreślał też wymiar ekonomiczny funkcjonowania LP. - Oprócz 25 tys. naszych pracowników, dzięki Lasom Państwowym około 350 tys. osób związanych jest bezpośrednio lub pracuje na rzecz przemysłu drzewnego.

Historię, dzień dzisiejszy, problemy oraz realia zielonogórskich lasów przypomniał Leszek Banach, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.