Zasilono populację kuropatw w lubartowskich lasach

Kolejne 300 kuropatw wzmocniło populację tego gatunku na terenie Nadleśnictwa Lubartów (RDLP w Lublinie). Ptaki do lubelskich lasów trafiły w piątek (7 sierpnia) z Hodowli Zagrodowej Zwierzyny Łownej „Zagórze” znajdującej się w Nadleśnictwie Świebodzin (RDLP w Zielonej Górze).
11.08.2020 | Ewa Pożarowszczyk, rzecznik prasowy RDLP w Lublinie

Kolejne 300 kuropatw wzmocniło populację tego gatunku na terenie Nadleśnictwa Lubartów (RDLP w Lublinie). Ptaki do lubelskich lasów trafiły w piątek (7 sierpnia) z Hodowli Zagrodowej Zwierzyny Łownej „Zagórze” znajdującej się w Nadleśnictwie Świebodzin (RDLP w Zielonej Górze).

150 ptaków trafiło do woliery adaptacyjnej znajdującej się na terenie obwodu „Kozłówka”, aby mogły przystosować się do środowiska, a pozostałe 150 kuropatw wsiedlono do wcześniej przygotowanych łowisk o charakterze rolniczym z mozaiką polno-leśną na terenie obwodu „Rawityn”.

- W ciągu ostatnich dwóch dekad w Polsce wystąpił wyraźny spadek populacji kuropatwy, która niegdyś stanowiła ozdobę polskich pól i łąk. Dlatego powinniśmy zadbać o te ptaki – podkreślał zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów Leszek Gajuś. – Kuropatwa należy do zwierzyny drobnej, a ta w ostatnim czasie nie ma się najlepiej. Niestety wiele zagrożeń czyha na te gatunki – dodaje.

Kuropatwa (Perdix perdix) wybiera za środowisko życia otwarte tereny polne i łąkowe. Kurak ten prowadzi osiadły tryb życia i jest bardzo przywiązany do miejsca swojego bytowania. Odżywia się pokarmem roślinnym, ale młode ptaki żywią się głównie owadami. Kuropatwa jest krępym, osiągającym długość ciała ok. 30 cm ptakiem, o brunatnym ubarwieniu z wierzchu ciała i szarym od spodu. U tego gatunku występuje dymorfizm płciowy. Kogut ma na piersiach kasztanowo-brązową podkowę, zaś kura tylko białą plamę.

Realizacja „Programu wzbogacenia bioróżnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych” na terenie Nadleśnictwa Lubartów polega m.in. na wsiedlaniu zwierzyny drobnej, redukcji drapieżników oraz poprawie warunków bytowych tych gatunków. Głównym celem projektu jest odbudowa, na terenie OHZ LP, populacji zwierzyny drobnej, w tym kuropatw, zajęcy czy bażantów.